Huittisten maatalouslomituksissa epäselvyyksiä: Mela perimässä jättisummaa kaupungilta

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen mielestä Huittinen on hyväksynyt maatalousyrittäjille liian pitkiä lomituspäiviä ja maksanut niistä liikaa lomittajille. Huittinen kiistää kaikki takaisinperintävaateet.

Huittinen
Luomulehmiä
Adam Bellgrau / Yle

Huittinen saattaa joutua palauttamaan merkittävän summan kaupungin lomituspalveluihin käytettyä rahaa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on perimässä Huittisilta takaisin yhteensä 260 000 euroa väärin perustein myönnettyä lomituspalvelua. Melan tulkinnan mukaan osa Huittisten hyväksymistä lomituspäivistä on ollut liian pitkiä. Lisäksi Huittisten ostopalveluna hankkimat lomituspalvelut ovat olleet Melan mukaan liian kalliita.

Huittinen on jättänyt asiasta Melalle vastineensa, joka on parhaillaan käsittelyssä. Mela tekee päätöksensä takaisinperinnästä sen perusteella.

"Ei perusteita takaisinperinnälle"

Kaupungin näkemyksen mukaan perusteita takaisinperinnälle ei ole. Se käy vastineessaan tilakohtaisesti läpi, miten tunnit ovat muodostuneet ja mihin ne perustuvat.

– Ne perustuvat aina arvioihin, kuten maatalousyrittäjän ilmoittamaan eläinmäärään ja työmenetelmiin sekä tilakäynteihin. Mela vetoaa valtakunnallisiin keskiarvoihin, mutta olosuhteet ovat jokaisella tilalla erilaiset, ei niitä voi yksilöidä pelkällä keskiarvolla, hallintojohtaja Katariina Koivisto toteaa.

Ohjeiden vastaisesti myönnettyä lomituspalvelua on nauttinut yhteensä 14 tilaa vuosina 2011-2015. Hallintojohtajan mukaan tiloille ei koidu asiassa minkäänlaisia toimenpiteitä, vaikka takaisinperintään jouduttaisiinkin.

– Tämä on puhtaasti Melan ja kaupungin välinen asia, eikä aiheuta velvoitteita yrittäjille, Koivisto korostaa.