"Kummi-Tinder" ja 14 muuta oivallusta nuorten hyvinvointiin – parhaalle idealle Nobelia suurempi palkinto

Suomalaiset säätiöt ja rahastot antavat 100-vuotiaalle Suomelle lahjaksi kilpailun, jossa etsitään nuoria hyödyttäviä innovaatioita.

Säätiöt ja apurahat
Koodaamisen ja maahanmuuttajien kotouttamisen yhdistävän Integrify-tiimin edustaja sai arvokkaita vinkkejä mentoriltaan.
Koodaamisen ja maahanmuuttajien kotouttamisen yhdistävän Integrify-tiimin edustaja sai arvokkaita vinkkejä mentoriltaan.Antti Haanpää / Yle

Kaikkiaan 43 suomalaista säätiötä ja rahastoa on yhdistänyt voimansa Vuosisadan rakentajat (siirryt toiseen palveluun) -haastekilpailuun. Kilpailussa etsitään ratkaisuja, jotka vahvistaisivat 10–26-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Kilpailu keräsi 326 ehdotusta, joista raati valitsi viisitoista finalistia puolen vuoden kehittelyjaksolle. Säätiöiden edustajat ja mentorit kulkevat tiimien mukana lokakuun alkuun, jolloin ehdotuksista valitaan paras tai parhaat ja niiden toteuttamiseen myönnetään merkittävä taloudellinen tuki.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu haluaa korostaa, ettei rahapalkinto ole kaikki kaikessa. Yksityiskohdat voivat täsmentyä vielä, mutta on kuitenkin varmaa, että puhutaan miljoonista.

Vuosisadan rakentajat -kilpailun voittajan sekki on siis isompi kuin legendaarinen Nobel-palkinto, joka on reilut 800 000 euroa.

– Suomi on lottovoittajien maa ja me tykkäämme tietenkin katsoa niitä miljoonien nollia, mutta tässä on kyse vielä paljon enemmästä. Kilpailussa annetaan aikaa, osaamista sekä uskoa. Ajattelemme, että niillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta kuin tietyllä euromäärällä, Suvikumpu kertoo.

Jokainen finaaliin valittu ehdotus lisäisi merkittävästi suomalaisten nuorten hyvinvointia ja osalla on mahdollisuuksia myös kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

– Minulla on valtava innostus siitä, että me olemme saaneet jo nyt jotain sellaista hyvää liikkeelle, mitä emme olisi saaneet ilman tämän haastekilpailun perustamista.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaj Liisa Suvikumpu uskoo jokaisen finalisti-idean potentiaaliin.
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu uskoo jokaisen finalisti-idean potentiaaliin.Antti Haanpää / Yle

Idea 1: Nuoret mukaan taidekentälle

Taideinstituutioiden valtaa on annettava nuorten käsiin. Tätä mieltä on Cine Uni -tiimi, jonka tavoitteena on luoda nuorille suunnattu audiovisuaalisen kuvailmaisun ohjelma.

Sen tuotokset esiteltäisiin uuden Amos Rex -museon mediafestivaaleilla osana Amoksen nuorten taiteilijoiden Generation-näyttelysarjaa.

Idea 2: Oma osaaminen jakoon

DOOers-niminen tiiimi haluaa perustaa nettiin DOO-palvelun, jossa opetusta ja sitä kaipaavat nuoret kohtaisivat. DOO tulee sanoista duunia omalla osaamisella. Omia taitojaan jakamalla nuoret saavat työkokemusta ja oppivat tunnistamaan vahvuuksiaan.

Tiimi kokee, että ideassa olisi ainesta valtakunnallisesti hyödynnettäväksi työelämä-valmennukseksi.

Idea 3: Biopelillä kohti hyvinvointia

Huipputiedettä hyödyntävä BioINet on peli, jossa pelinappulana on koko keho. Solujen erittämät eksosomit välittävät tietoa kehon toiminnasta ranteessa olevaan biopelikelloon, joka on yhteydessä bioshakkilautaan.

Jos nuori liikkuu tai vaikkapa stressaa, se näkyy bioshakkilaudalla. Tarkoituksena on, että tuloksia voi jakaa ja verrata sosiaalisessa mediassa.

Idea 4: Nuorille oma LinkedIn

Gen-Z-tiimi haluaa rakentaa nuorille oman verkkoalustan, jossa heillä on mahdollisuus esitellä omaa osaamista ja verkostoitua koulutuksen tarjoajien ja työelämän edustajien kanssa.

Tavoitteena on tukea nuorta minäkuvan rakentamisessa sekä koulutus- ja urapolun muodostumisessa. Verkkopalvelun lisäksi ideaan kuuluu mentorointimalli. Ketään ei jätetä isojen kysymysten kanssa yksin.

Gen-Z-tiimin Daniel Koivunen sai idean nuorten omaan ura- ja mentorointipalveluun yläasteikäisenä.
Gen-Z-tiimin Daniel Koivunen sai idean nuorten omaan ura- ja mentorointipalveluun yläasteikäisenä.Antti Haanpää / Yle

Idea 5: Hyvää tekevä projekti poikii lisää hyvää

Gutsy People on mediaformaatti ja kansanliike, jonka idealogia kuuluu näin: jokainen teko, joka lisää myönteistä vuorovaikutusta, on rauhanteko. Ideana on järjestää eri kaupungeissa kampanja, jossa 9.-luokkalaiset kehittävät ja toteuttavat yhdessä muita ihmisiä hyödyttäviä projekteja.

Nuoret kuvaavat videoita työnsä etenemisestä, ja tätä kautta hyvät ideat leviävät. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten kokemusta siitä, että he kuuluvat yhteiskuntaan.

Idea 6: Osa oman asunnon vuokrasta työllä

Homma himaan -tiimi haluaa luoda digitaalisen asunnonvälityspaikan asunnoille, joiden vuokran voi maksaa osittain tai kokonaan työllä. Jos vanhus vaikkapa tarvitsee toisinaan kauppa-apua, hän voi palvelun kautta tarjota tyhjän huoneen asunnostaan nuorelle.

Tiimi uskoo, että työn ja asumisen yhdistävällä ratkaisulla on iso merkitys nuoren elämään: nuoren itsetunto kohoaa ja hallinnan tunne omasta elämästä lisääntyy.

Idea 7: Maahanmuuttajat koodauskouluun

Koodaajille on kysyntää työmarkkinoilla. Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla voisi monella olla halua oppia uusi taito, jos siihen tarjottaisiin mahdollisuus. Integrify-tiimin idea on järjestää vuoden kestävä koodauksen intensiivikoulutus ja yhdistää heidät yrityksiin, jossa kaivataan osaavaa työvoimaa.

Tiimin mielestä paras tapa integroitua yhteiskuntaan ja ohittaa syrjäytymisvaara on tehdä töitä.

Idea 8: Kulttuurikeskus ilman syrjintää

Loukko-niminen finalistitiimi haluaa perustaa omaa nimeään kantavan kulttuurikeskuksen, jonne monet vähemmistö- ja marginaaliryhmiä edustavat nuoret tuntisivat olonsa tervetulleeksi omana itsenään. Kyseessä olisi kaikille avoin, syrjimisestä ja rasismista vapaa alue.

Tavoitteena on, että jossain vaiheessa syrjinnästä vapaista alueista ei tarvitsisi enää puhua ollenkaan ja Loukko asemoituisi turvapaikan sijaan laadukkaaksi kulttuurikeskukseksi.

Idea 9: Helposti apua oppimisvaikeuksiin

Oppimisvaikeuksista kärsii arviolta jopa joka kymmenes suomalainen. Oppimisen taitajat -tiimi haluaa kehittää nuorille ilmaisen verkkovalmennuksen. Kyse ei ole pelkästään opiskelu- ja työskentelytaidoista. Valmennuksessa kiinnitetään huomiota myös omien vahvuuksien ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä arjen ja elämänhallinnan taitoihin.

Se, että saa tukea, voi tiimin edustajien mukaan olla monen nuoren kohdalla se ratkaiseva tekijä, joka kääntää elämän hyvään suuntaan.

Idea 10: Kirjoituskursseja rodullistetuille tytöille

Ruskeat tytöt -tiimi haluaa kannustaa nuoria tyttöjä kirjoittamaan. Monen rodullistetun tytön into lähteä toteuttamaan haavetta kirjoittamisesta tyssää helposti esikuvien eli omannäköisten tai vieraskielisten nimien puuttumiseen lehtijutuista tai kirjojen kansista.

Tarkoituksena on järjestää journalismiin ja luovaan kirjoittamiseen keskittyviä kirjoituskursseja rodullistetuille tytöille – rohkaista heitä lähtemään unelmiensa alalle.

Homma kotiin -porukka ratkaisisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla: nuorten työllisyys ja asumiskysymykset.
Homma kotiin -porukka ratkaisisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla: nuorten työllisyyden ja asumiskysymykset.Antti Haanpää / Yle

Idea 11: Ratkaisukeskeisellä ajattelulla ote elämään

Smartup Factory -tiimi uskoo, että nuoret ovat parhaita löytämään itse ratkaisuja omaan elämäänsä liittyviin kysymyksiin, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin. Smartup Factory on innovaatiohautomomalli, jonka tarkoituksena on luoda muita heikommassa asemassa oleville nuorille tapoja hyödyntää ratkaisukeskeistä ajattelua omassa elämässään.

Smartup Factoryssa nuori ei ole ohjauksen kohteena, vaan itse aktiivisena tekijänä. Kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret, sillä he ovat tutkimusten mukaan syrjäytymisen riskiryhmää.

Idea 12: Verkon vihapuhe kuriin lakipalvelulla

Someturva App on digitaalinen lakipalvelu, joka tarjoaisi konkreettisia välineitä puuttua verkossa rehottavaan vihapuheeseen.

Tiimin ideana on, että kiusatuksi tullut nuori voi Someturva Appin kautta kysyä neuvoa asiaan perehtyneeltä juristilta, joka kertoo, miten tilanteessa tulee edetä. Tavoitteena on, että Someturva Appin olemassaolo kasvattaisi verkkokiusaamisen kynnystä, sillä sitä kautta omilla teoilla olisi myös seurauksia.

Idea 13: Minäkuvaa pohtimaan ryhmässä

TunneYhteys-tiimin idea on luoda yläkouluihin ryhmämenetelmä, jossa osallistuvat tutkivat minäkuvaansa, saavat arvion muilta osallistujilta sekä oppivat ymmärtämään erilaisia luonnetyyppejä ja niille ominaisia toimintatapoja. Tätä kautta nuoren itseymmärrys, suvaitsevaisuus ja myötätunto lisääntyisivät.

Menetelmää on käytetty yritysvalmennuksissa, mutta koulumaailmaan tarvittaisiin oma räätälöity versionsa.

Idea 14: Vaihto-oppilaaksi toiselle puolelle Suomea

Sosiaaliset kuplat eli se, että ihmiset viettävät aikaa lähinnä kaltaisensa seurassa, tulisi Vaihtoviikko-tiimin mielestä puhkaista jo kouluiässä. Ratkaisuksi tähän he ehdottavat viikon pituista Suomen sisäistä vaihto-ohjelmaa.

Kuudesluokkalaisille suunnatussa vaihto-ohjelmassa oppija on niin vaihto-oppilas kuin hänen uusi luokkansa. Kumpikin osapuoli oppii uutta ja joutuu asettumaan toisen näkökulmaan. Vaihtoviikko kannustaa nuoria olemaan rohkeita ja tutustumaan ennakkoluulottomasti erilaisiin ihmisiin.

Muistilapuille kirjatuista ideanaihioista voi kehkeytyä vaikka mitä.
Muistilapuille kirjatuista ideanaihioista voi kehkeytyä vaikka mitä.Antti Haanpää / Yle

Idea 15: Kummi, jonka nuori saa valita itse

Youthbox-tiimin idea on nuorisopakkaus, jonka kautta jokainen lapsi ja nuori saisi elämäänsä yhden aikuisen kummin. Puhelinsovelluksena toimiva Youthbox toimii siten, että nuori ja kummi valitsevat itse toinen toisensa, vähän kuten deittiapplikaatio Tinderissä.

Nuori saisi kummiinsa yhteyden sovelluksessa tukea tarvitessaan. Parhaimmillaan kummisuhteesta tulisi koko elämän mittainen.

Lue lisää finalistien ideoista tästä (siirryt toiseen palveluun).

Juttua korjattu 20.3. kello 12:00: Säätiöitä ja rahastoja on 43, ei 34.