KHO: Keurusselän rantaan saa rakentaa

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Keuruun Keurusselän, Hepolammen ja Pajulammen ranta-asemakaavaa koskevasta valituksesta. Oikeus hylkäsi valituksen, mikä tarkoittaa 31 uutta rantarakennuspaikkaa.

asemakaavat
Keuruun vaakuna
YLE

Korkein halliunto-oikeus on pitänyt voimassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hylkäävän ratkaisun Keuruun Keurusselän, Hepolammen ja Pajulammen ranta-asemakaavaa koskevasta valituksesta.

Ratkaisu tarkoittaa, että Keuruun kaupungin kaavoittamat 31 omarantaista lomarakennuspaikkaa ovat saaneet lainvoiman.

Kaava-alueet sijoittuvat Keurusselän länsirannalle sekä Hepo- ja Pajulammen alueelle hotelli Keurusselän länsi- ja pohjoispuolella. Keuruun keskustaan alueelta on matkaa noin seitsemän kilometriä.

Hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, että kunnalla on itsehallintonsa perusteella oikeus päättää kaavoituksesta, eikä oikeus voi kumota kaavaa sillä perusteella, että valittajien käsityksen mukaan alueelle olisi sopinut paremmin toisenlainen kaava.

Asemakaavasta valittivat Suomenseliin lintutieteellinen yhdistys ry j a Keurusseudun Luonnonystävät ry.