Rauman sataman laajennustyöt valmistuvat vaikka lupaa ei ole

Rauman konttisataman laajennustöitä on tehty ilman maisematyölupaa. Hallinto-oikeus kumosi viime viikolla pari Rauman ympäristölautakunnan jo toissa vuonna myöntämän jatkoluvan ja lupa pitää hakea uudelleen. Valtaosa louhintatöistä on kuitenkin tehty ja konttisatama valmistuu vuodenvaihteen tuntumassa.

Maisematyölupa
Tähän tulee Rauman uusi konttien säilytysalue.
Tähän tulee Rauman uusi konttien säilytysalue.Joona Haarala / Yle

Rauman sataman rakennustyöt etenevät. Satamalaituria on talven aikana laajennettu veden alle upotetuilla jättimäisillä betonimöhkäleillä ja kiviaineksella. Kiveä on saatu sataman tontilta, johon tulee samalla konttien säilytysalue.

Nyt on käynyt kuitenkin ilmi, että kiveä on louhittu ilman lupaa. Erilaisten valitusten myötä Rauman ympäristölautakunnan antama maisematyölupa oli rauennut ennen kuin työt olivat ehtineet alkaa.

Turun hallinto-oikeus kumosi viime viikolla antamallaan päätöksellään Rauman ympäristölautakunnan joulukuussa 2015 tekemän päätöksen Petäjäksen alueen maisematyöluvan jatkosta.

Rauman sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti kertoo, että päätös perustuu lain tulkintaan jatkoluvan voimassaoloajan alkamisesta ja päättymisestä.

– Tilanne on sellainen, että nyt me haemme uutta maisematyölupaa. Haemme ihan samoilla papereilla kuin aikaisempaa. Se on jo moneen kertaan alemmissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa testattu.

Asumalahti korostaa, että hallinto-oikeus ei ole puuttunut luvan myöntämisen varsinaisiin edellytyksiin.

– Kyseessä ovat ainoastaan määräajat, jotka liittyvät vanhentumiseen ja luvan alkamiseen.

Kallio on jo käytännössä louhittu

Uutta kalliota ei enää Rauman satamassa louhita – paitsi niissä kohdin, jossa turvallisuuden takia pitää kallioseinää siistiä. Toisaalta oli lupaa tai ei, niin sataman mukaan 97 prosenttia kalliosta on jo louhittu.

– Ehkä joudumme tuomaan joitain kiviaineksia ulkopuolelta. Sellaisia, jotka oli tarkoitus murskata tästä kalliosta. Se saattaa nostaa kustannuksia.

Rauman satamassa olisi tarkoitus louhia kalliota enemmänkin, mutta nyt keskitytään uusimaan jo louhitun alueen luvat kuntoon. Jos veikata pitää, Raumalla paljon puhuttaneista Petäjäksen louhinnoista tulee uusia valituksia eri oikeusasteihin.

– Ainakin aikalisä pitää ottaa. Meillä on tässä kenttälaajentamisessa monta eri vaihetta. Meidän varsinainen veteen täyttämisen ja rakentamisen lupa päättyy 2021. Siihen mennessä meidän pitää tehdä ne asiat, mitä aiomme tässä tehdä, toimitusjohtaja Asumalahti selvittää.

Konttiterminaalin valmistumisen jälkeen Rauman sataman kapasiteetti kasvaa noin puolella. Hintaa hankkeelle tulee yli 60 miljoonaa euroa. Valmista pitäisi olla ensi vuoden puolella.