1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. opiskelupaikan hakeminen

Yhdellä arvosanalla voi päästä korkeakouluun – Nyt myös kauppiksen ovet aukeavat yo-todistuksella

Korkeakoulujen yhteishaku alkoi viime viikolla. Tänä keväänä hyvän ylioppilastodistuksen merkitys on entistä suurempi opiskelijavalinnoissa.

Kuva: Kaisa Siren / AOP

Hyvillä ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla on tänä keväänä entistä enemmän painoarvoa korkeakoulupaikkoja haettaessa. Opiskelupaikkaa etsivien on nyt mahdollista päästä useimpiin suomalaisiin korkeakouluihin sisälle pelkän yo-todistuksen avulla.

Ylioppilastutkinnolla voi päästä suoraan sisälle monille eri tieteenaloille, mutta erityisesti hyvistä arvosanoista on hyötyä kauppatieteistä, teknisistä aloista ja luonnontieteistä haaveileville.

Kaikki, jotka täyttävät tämän ehdon, pääsevät sisälle.

Tuula Maijanen, opintohallintopäällikkö, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa esimerkiksi pitkästä matematiikasta kirjoitettu Eximian arvosana yleensä riittää muun muassa luonnontieteellisen alan opiskelupaikan saamiseksi.

– Kaikki, jotka täyttävät tämän ehdon, pääsevät sisälle, Jyväskylän yliopiston opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen lupaa.

Kauppikseen pelkillä papereilla

Tänä vuonna pelkän yo-todistuksen perusteella voi ensimmäistä kertaa päästä opiskelemaan myös kauppatieteitä kaikissa alan oppilaitoksissa (siirryt toiseen palveluun). Esimerkiksi Oulun yliopisto valitsee tänä vuonna enintään 20 prosenttia uusista kauppatieteiden opiskelijoistaan yo-arvosanojen perusteella.

Todistusvalinta tosin koskee vain sitä kauppatieteen alan hakukohdetta, jonka hakija on asettanut korkeimmalle sijalle kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan sisällä. Todistuksen perusteella valittavalla ei myöskään saa olla aiempaa korkeakoulututkintoa tai vuoden 2014 syksyllä ja sen jälkeen vastaanotettua muuta korkeakoulupaikkaa.

Pelkän yo-todistuksen perusteella voi ensimmäistä kertaa päästä opiskelemaan myös kauppatieteitä.

Kauppatieteissä todistusvalinnassa huomioidaan useampien aineiden suorituksia, joten vain yksi hyvä arvosana ei sisäänpääsyyn todennäköisesti riitä. Oppilaitokset pisteyttävät yo-arvosanat ja laittavat hakijat niiden mukaan paremmuusjärjestykseen.

Vastaavaa pisteytykseen perustuvaa todistusvalintaa käytetään myös teknisten alojen yliopistoissa.

Teekkariksi yhdellä arvosanalla

Diplomi-insinööriopintoihin on voinut päästä hyvän yo-todistuksen avulla ilman pääsykokeita jo vuosia. Teknillisellä alalla ylioppilastodistuksen arvosanat pisteytetään (siirryt toiseen palveluun) ja niiden perusteella todistuksen avulla sisään pyrkivät hakijat laitetaan järjestykseen.

Sisäänpääsyn vaatimukset vaihtelevat kuitenkin paljon oppilaitosten mukaan. Esimerkiksi Vaasan yliopiston teknilliseen tiedekuntaan voi päästä opiskelemaan, jos hakija on kirjoittanut pitkästä matematiikasta kolmanneksi korkeimman arvosanan eli magnan tai fysiikasta neljänneksi korkeimman eli cum laude approbaturin.

– Jos fysiikasta on kirjoittanut C:n, niin edellytämme kuitenkin, että pitkä matematiikka on suoritettu hyväksytysti. Silloin tosin matematiikan arvosanalla ei ole väliä, Vaasan yliopiston hakijapalveluiden asiantuntija Miisa Aho sanoo.

Vaasan yliopiston diplomi-insinööriopintoihin valitaan yo-todistuksen perusteella jopa puolet uusista opiskelijoista.

– Se on korkea prosentti, mutta tähän suuntaan mennään koko ajan. Tämä on valtionhallinnon toive, että entistä enemmän ylioppilastutkinto vaikuttaa ja pääsykokeella olisi pienempi merkitys, Aho kertoo.

Näihin koulutuksiin voit päästä pelkällä yo-todistuksella

Aalto-yliopisto: kauppatieteet, teknilliset alat (paitsi arkkitehtuuri ja informaatioverkostot)

Vaasan yliopisto: kaikki teknilliset alat, kauppatieteet

Jyväskylän yliopisto: tietotekniikka, tietojärjestelmätiede, fysiikka, kemia, matematiikka, yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma, kauppatieteet, luonnonvarat ja ympäristö -ohjelma

Helsingin yliopisto: matemaattiset tieteet, fysikaaliset tieteet, kemia, tietojenkäsittelytiede, taloustiede, maataloustieteet, samhällsvetenskaper, socialt arbete

Oulun yliopisto: matemaattiset ja fysikaaliset tieteet, kemia, kaikki teknilliset alat (paitsi arkkitehtuuri), geotieteet, kauppatieteet

Tampereen yliopisto: tietojenkäsittelytiede, matematiikka ja tilastotiede, hallintotieteet, kauppatieteet, historia, yhteiskuntatutkimus (=sosiaalitieteet)

Turun yliopisto: matematiikka ja tilastotiede, kemia, fysikaaliset tieteet, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka, biotekniikka, kauppatieteet

Itä-Suomen yliopisto: biolääketiede, läntinen teologia, ortodoksinen teologia, matematiikka, fysiikka, kemia, sovellettu fysiikka, tietojenkäsittelytiede,  ympäristö- ja biotieteet,  julkisoikeus, kauppatieteet

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: kaikki teknilliset alat, kauppatieteet

Tampereen teknillinen yliopisto: kaikki teknilliset alat (paitsi arkkitehtuuri)

Hanken Svenska handelshögskolan: kauppatieteet

Åbo Akademi: teknilliset alat, tietojenkäsittelytiede

Lapin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa ei ole koulutusaloja, joihin voisi päästä pelkän yo-todistuksen avulla

Ammattikorkeakouluissa on vuonna 2017 todistusvalinta käytössä ainakin kolmella alalla: tekniikka, liiketalous/tietojenkäsittely ja luonnonvara-ala. Koulukohtaista koontilistaa ei ole vielä saatavilla, sillä todistusvalinta on ammattikorkeakouluissa verrattain uusi asia

Juttua muokattu 23.3.2017 klo 13.57. Tarkennettu kauppatieteellisen alan todistusvalintaan liittyviä yksityiskohtia.

Juttua muokattu 23.3.2017 klö 16.32. Lisätty listaan Jyväskylän yliopiston kohdalle kolme koulutusalaa.