Mies kuoli Talvivaarassa 2012 – Hovioikeus: ei ollut kuolemantuottamus

Rovaniemen hovioikeus oli samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa työturvallisuusrikoksesta, mutta hylkäsi syytteet kuolemantuottamuksesta.

Talvivaara
Talvivaaran tehdasalue.
Työntekijä sai Talvivaarassa maaliskuussa 2012 suuren annoksen rikkivetyä näytteenottokierroksella.Heikki Rönty / Yle

Rovaniemen hovioikeus hylkäsi Talvivaara Sotkamo Oy:n osastopäällikön ja käyttöpäällikön syytteet kuolemantuottamuksesta kaivosalueella maaliskuussa 2012 tapahtuneesta kuolemantapauksesta. Talvivaaran työntekijä sai näytteenottokierroksella suuren annoksen rikkivetyä ja menehtyi siihen.

Silloinen osastopäällikkö ja käyttöpäällikkö tuomittiin maanantaina sakkorangaistuksiin työsuojelurikoksesta.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n 60 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta ja kaksi silloista työsuojelusta vastuussa ollutta työntekijää yhteensä 6 000 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Tuolloin käräjäoikeus vapautti kolmannen syytettynä olleen henkilön.

Rovaniemen hovioikeus äänesti ratkaisusta. Yksi hovioikeuden kolmesta tuomarista olisi pitänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen.

Hovioikeuden lausunnon mukaan työsuojelurikoksessa oli kysymys siitä, että kaivosalueella ei ollut riittävän tehokkaasti eristetty vaarallisia alueita. Puutteita huomattiin myös rikkivetyvuodoista tiedottamisessa sekä suojavälineiden valvonnassa.

Onnettomuus olisi tapahtunut päälliköiden huolellisuudesta huolimatta

Rikkivetyvuotoon kuollut työntekijä ei käyttänyt näytteitä ottaessaan turvavarusteita. Turvavarusteiden puuttuminen johtui muun muassa siitä, että kaikkia tarvittavia varusteita ei ollut saatavilla. Kenttäoperaattoreiden varustautumista ei ollut myöskään valvottu.

Hovioikeus katsoi, että maaliskuussa 2012 tapahtunut rikkivetyvuoto johtui eri syystä kuin aikaisemmat. Se oli yllättävä, äkillinen ja ennalta arvaamaton. Surmansa saanut henkilö oli kokenut työntekijä ja tietoinen sekä vaarasta että suojavälineiden käytöstä.

Hovioikeuden mukaan kuolemaan johtanut onnettomuus olisi todennäköisesti tapahtunut siitä riippumatta, ovatko osastopäällikkö ja käyttöpäällikkö toimineet huolellisesti.

Kokenut työntekijä tiesi vaarasta

Onnettomuuspäivä oli Talvivaarassa käyttöpäällikkönä työskennelleen miehen viimeinen työpäivä. Hän oli irtisanoutunut kahta viikkoa aiemmin, mutta käräjäoikeus tuomitsi hänet samaan rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta kuin hänen esimiehensä.

Kainuun käräjäoikeus katsoi vuonna 2015 antamassaan tuomiossa, että Talvivaara Sotkamo Oy on ollut osallinen työturvallisuusrikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen, tai sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Valtion omistama Terrafame osti konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamon toiminnan syksyllä 2015.