Evira kokeilee, voisiko eläinlääkäri tarkastaa teurastettavan naudan videon välityksellä

Evira pilotoi videokuvan käyttöä hätäteurastusten lisäksi myös "normaaliteurastuksessa".

Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Lehmä katselee aitauksen takaa.
Markus Sjöberg / Yle

Tuottaja kuvaa teurastettavan naudan älypuhelimella ja lataa videon eläinlääkärille pilvipalvelimeen. Siinä yksinkertaistettuna Elintarvikevirasto Eviran parhaillaan käynnissä olevan kokeilun idea.

Parhaillaan pilotoitavan etätarkastuksen uskotaan nopeuttavan ja helpottavan eläinlääkärin työtä. Lain mukaan eläinlääkärin on nykyisin tehtävä tarkastus aina eläimen luona, mikä vie eläinlääkäriltä aikaa ja pitkittää hätäteurastettavan eläimen kärsimyksiä.

– Kokeilussa on 10–20 tilaa, mutta enemmänkin olisi ollut tulossa mukaan. Ongelmaksi muodostuivat tietoliikenneyhteydet, jotka eivät kaikilla tiloilla riitä videokuvan siirtämiseen pilvipalveluun, kertoo johtaja Leena Räsänen Evirasta.

Eviran mukaan videoiden tallennukseen soveltuvat kaikki julkiset pilvipalvelut. Sähköposti ei sen sijaan ole käyttökelpoinen, sillä tiedostojen koko on siihen liian suuri.

Videoinnilla myös eläinsuojelullinen merkitys

Videoinnissa eläin kuvataan joka puolelta korvamerkkeineen. Jos eläin on loukannut esimerkiksi jalkansa, kohdennetaan kuvaus siihen.

– Etätarkastuksella on erittäin suuri eläinsuojelullinen merkitys, korostaa kokeilussa mukana oleva pielavetinen maatilayrittäjä Tuomo Karhunen.

Maaningan kotiteurastuksen yrittäjä Pauli Tolonen on samaa mieltä. Hän ottaa esimerkiksi jalkaansa liikkaavan sonnin, jonka omistaja voisi videon avulla saada eläinlääkäriltä nopeasti päätöksen, onko eläin viisainta lopettaa heti.

Nauta lähtisi apila suussa ruokaketjuun.

Tuomo Karhunen

– Liha saataisiin hyötyyn ja omistaja rahat. Nykyisin monet odottavat turhaan, että jospa eläin tuosta vielä paranisi, jolloin eläin joutuu lopulta Honkajoen kyytiin.

Hätäteurastettava eläin toimitetaan yleensä tuhottavaksi Honkajoki Oy:n kierrätyslaitokseen. Tiloilta viedään laitokseen vuosittain 40 000 eläintä, jotka ovat loukkaantuneet tai kuolleet itsestään. Joukossa on nautoja, vuohia ja lampaita.

– Tiloilta tulevien eläinten määrä on alle viidennes laitoksen koko volyymista, suhteuttaa määrää Honkajoki Oy:n tuotantojohtaja Matti Lehtinen.

Etätarkastus voi vauhdittaa pienteurastamojen syntymistä

Etätarkastus voidaan Eviran kokeilussa tehdä myös "normaaliteurastusta" varten eli terveelle teurastukseen lähtevälle eläimelle.

Tuomo Karhusen mielestä videotarkastuskokeilu voi edistää pienteurastamoiden syntymistä suomalaisille maatiloille.

Hätä- tai lähiteurastaja tulisi tällöin tilalle ja tekisi "esiteurastuksen", jolloin eläintä ei tarvitsisi kuljettaa tilalta mihinkään. Kuljetukseen lähtisivät vain lihat.

– Tämä olisi täysin stressivapaa juttu ja nauta lähtisi apila suussa ruokaketjuun, Karhunen kiteyttää.