Työntekijät vaativat Jyväskylän Energialta kymmenien tuhansien palkkasaatavia

Yli 30 kolmivuorotyöntekijää perää oikeudessa yli 30 000 euron palkkasaatavia Jyväskylän kaupungin omistamalta energiayhtiöltä.

lomaraha
Jyväskylän Energian logo takin selässä.
Yle

Kolmivuorotyöntekijät vaativat Jyväskylän Energialta ja sen kahdelta tytäryhtiöltä yhteensä yli 30 000 euron lomapalkkasaatavia.

Työntekijöiden mielestä heille kertyi liian vähän vuosilomapalkkaa ja korvausta vuosien 2011 ja 2012 aikana, koska energiayhtiö muutti vuosilomapalkkojen maksukerrointa yksipuolisesti kyseisen lomavuoden aikana.

Sittemmin Jyväskylän Energia tytäryhtiöineen on palannut lomapalkkojen maksussa vuotta 2011 edeltäneeseen käytäntöön.

Asiassa on useita riidanalaisia kohtia, alkaen siitä onko työnantajalla ollut oikeus muuttaa vuosilomapalkan kerrointa, ja mikä on ollut loman määräytymiseen vaikuttava keskimääräinen viikkotyöaika.