Huonokuntoinen toipuu tekonivelleikkauksesta hitaammin – ylipaino voi estää leikkauksen

Terveydenhuolto ei juurikaan ota vastuuta tekonivelleikkauspotilaiden etukäteiskuntoutuksesta. Se voisi kuitenkin nopeuttaa toipumista.

kirurgia
Lonkan ja polven anatomiataulu
Suurimmat riskit tekonivelleikkauksissa ovat tulehdusriski ja pitkittynyt toipuminen, jos lihaskunto on todella huono.Niko Mannonen / Yle

KajaaniEtukäteiskuntoutuksella on valtava merkitys tekonivelleikkauksesta toipumisessa. Mitä enemmän potilas on harjoittanut esimerkiksi lihaskuntoaan, sitä helpommin ja nopeammin leikkauksesta parantuminen sujuu.

Etukäteiskuntouttaminen on kuitenkin pitkälti potilaan omalla vastuulla.

– Terveydenhuolto ei ota siinä juurikaan roolia. Tietysti jos potilas pyytää lähetettä fysikaaliseen hoitoon ennen leikkausta tai kysyy, että kannattaako hänen mennä kuntosalille, niin totean, että ilman muuta. Neuvon häntä siinä, mitä salilla kannattaa tehdä. Meillä ole kuitenkaan treenausryhmiä ennen leikkausta, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ortopedian erikoislääkäri Anne Alberty sanoo.

Kyynärsauvat fysioterapeutin vastaanotolla
Hoitamaton diabetes tai suun tulehdus voi estää tekonivelleikkaukseen pääsyn. Niko Mannonen / Yle

Ihmisiltä ei kuitenkaan vaadita kuntouttamista ennen leikkausta. Albertyn mukaan tekonivelleikkauksiin hakeutuu välillä potilaita, jotka ovat niin kipeitä, etteivät he pääse liikkumaan ollenkaan. Tällaisissa tapauksissa etukäteiskuntoutusta ei voida edellyttääkään.

– Me emme vaadi mitään. Kerromme, että toipuminen on nopeampaa ja parempaa, jos pystyy esimerkiksi tekemään jonkin verran lihaskuntoutusta ennen leikkausta.

Jos tekonivel laitetaan vaikka 40-vuotiaalle ihmiselle, on aika suuri mahdollisuus, että nivel joudutaan uusimaan.

Anne Alberty

Leikkaus voi kuitenkin jäädä tekemättä, jos todella ylipainoinen ihminen ei pudota painoa ennen leikkausta.

– Sittenhän on vaihtoehtona, että menee esimerkiksi lihavuusleikkaukseen, jos tilanne on niin paha, ettei pysty itse laihduttamaan.

Sotkamolainen Hannele Moisanen on menossa lonkkanivelen leikkaukseen, mutta kovien kipujen vuoksi etukäteiskuntoutus on jäänyt vähälle. Kuntoutuminen alkaa siis kunnolla vasta leikkauksen jälkeen. Moisasen mielestä terveydenhuolto voisi tukea potilaita enemmän myös leikkauksen jälkeen.

– Olen saanut opaslehtisen, jossa on kuvina jumppaohjeita jaloille. Kuntoutuminen on itsenäistä, jumppaan kotona. Jos olisi vaikka yhteisiä jumpparyhmiä, niin sinne tulisi varmasti helpommin lähdettyä ja tehtyä harjoituksia paremmin. Kotona on niin helppo laistaa.

Tulehdus on suurin riski

Tekonivelleikkauksen suurimpia riskejä ovat tulehdusriski ja pitkittynyt toipuminen, jos lihaskunto on todella huono. Siksi etukäteiskuntoutus sekä oman terveydentilan hoitaminen kuntoon ennen leikkausta on tärkeää.

– Jos esimerkiksi diabeetikon sokeritasapaino on huono, se altistaa tulehdukselle. Jos potilas ei ole noudattanut hänelle annettuja ohjeita leikkausjonoon asettaessa, niin emme me voi leikata koska siinä on todellinen tulehdusriski. Esimerkiksi että hampaat tulee tarkistuttaa ja hoidattaa, Alberty sanoo.

Kuntoutus on asiakkaan omalla vastuulla, olipa tilanne mikä tahansa.

Henri Meriläinen

Oman kunnon ylläpito on tärkeää myös leikkauksen jälkeen, koska esimerkiksi suuri ylipaino kuluttaa tekoniveliä enemmän. Myös ihmisen ikä vaikuttaa tekonivelen kestoon.

– Tekonivelet kestävät yleensä noin 15–25 vuotta. Jos tekonivel laitetaan vaikka 40-vuotiaalle ihmiselle, on aika suuri mahdollisuus, että nivel joudutaan uusimaan. 50-vuotiaalla nykyiset tekonivelet luultavasti kestävät jo ihan loppuun asti. Vanhemman ikäryhmän kanssa liikkuminen ja tekonivelien kuluminen on pienempää.

Fysioterapeutti motivoi ennen leikkausta ja sen jälkeen

Potilaat pääsevät ohjattuun kuntoutukseen vasta leikkauksen jälkeen. Kainuun keskussairaalan fysioterapeutti Henri Meriläinen sanoo, että ammattilaisten tehtävänä on antaa potilaille ohjeita, miten he voivat kuntouttaa itseään ennen leikkausta.

– Ennen leikkausta asiakas käy meillä ohjauksessa, jossa me annamme vain ohjeet. Kuntoutus on asiakkaan omalla vastuulla, olipa tilanne mikä tahansa. Meidän tehtävänämme on motivoida potilasta, sekä käydä läpi liikkuvuustestejä ja ohjataan harjoitteet, joita on tarkoitus viimeistään leikkauksen jälkeen aloittaa tekemään osastolla ollessa.

Suurin osa ihmisistä on hyvin motivoituneita, koska he ovat taistelleet kivun kanssa pitkään.

Heli Syvävirta

Leikkauksen jälkeen tavoitellaan ensimmäiseksi kävelyn normalisoitumista. Ensimmäinen kuukausi kuntoutuksessa onkin pelkkää kävelyä, pientä lihaskuntoharjoittelua, sekä asennon hallinnan harjoitteita, Kainuun keskussairaalan fysioterapeutti Heli Syvävirta kertoo.

Heli Syvävirta
Fysioterapeutti Heli Syvävirran mukaan vesiliikunta ja pyöräily ovat hyviä liikuntamuotoja ennen tekonivelleikkausta. Niko Mannonen / Yle

Miten motivoituneita ihmiset ovat kuntoutukseen?

– Suurin osa ihmisistä on hyvin motivoituneita, koska he ovat taistelleet kivun kanssa pitkään. Heillä on jäänyt tekemättä paljon kipujen vuoksi. Sitten on sellaisia vähän laiskemman sutjakkaita asiakkaita, joilla leikkauksen tavoite on enemmänkin hyvän postilaatikollekulkemisjalan saaminen. Mutta hyvin positiivista on olla täällä töissä, kun tämä kuulijakunta on tosi vastaanottavaista, Syvävirta sanoo.

Syvävirran mielestä myös potilaiden jatkokuntoutus on hyvällä tolalla Kainuussa. Fysioterapeuttia osastolla näkee heti leikkauksen jälkeen 3–5 kertaa. Tällöin potilaan kanssa käydään läpi kuntoutusharjoitteet ja kyynärsauvakävely. Jos potilaalla on jotain ongelmia leikkauksen jälkeen, hänet ohjataan terveysasemalle, jossa aloitetaan jatkokuntoutus tarpeen mukaan.

Juttua muokattu 23.3.2017 kello 14:06. Haastateltavan nimi muokattu Heli Syväjärvestä Heli Syvävirraksi, sekä lisätty tietoja etukäteiskuntoutuksesta.