1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työllisyys

Yhä useampi tekee sivutöitä

Suurin osa työllisistä tekee yhtä työtä, mutta sivutyötä tekevien määrä on kasvanut viime vuosina.

työllisyys
Kaupan hyllyjä tätytetään.
Useampaa työtä tekevien määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2007.Kalevi Rytkölä / Yle

Sivutyöt ovat lisääntyneet Suomessa. Asia ilmenee Tilastokeskuksen Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus (siirryt toiseen palveluun) -julkaisusta.

Julkaisun mukaan vuonna 2016 työllisistä vähän alle 150 000:lla eli noin 6 prosentilla oli useampi kuin yksi työ. Useampaa työtä tekevien määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2007, joilloin määrä oli reippaat satatuhatta. Kaikkien työllisten määrä on kuitenkin samana aikana vähentynyt.

Sivutyön tekeminen on Suomessa lisääntynyt niin palkan­saajilla kuin yrittäjilläkin: vuonna 2016 palkan­saajista sivutyötä teki 122 000 henkeä ja yrittäjistä 27 000. Kaikista palkan­saajista sivutyötä teki prosentti­osuuksina 5,6 ja yrittäjistä 7,9 prosenttia.

Yrittäjillä on yleistynyt lähinnä yrittäjä­sivutöiden tekeminen, kun taas pää­työssään palkan­saajilla on nousua sekä palkan­saaja- että yrittäjä­sivutöiden määrässä.

Sivutyötä tekevistä suurimmalla osalla on yksi lisätyö päätyön lisäksi. Pieni osa työllisistä kertoo tekevänsä useampaa sivu­työtä. Vuonna 2016 kolmea työtä tekeviä oli työvoima­tutkimuksen mukaan 12 000.

Päätyössään osa-aika­työtä tekevillä on enemmän sivutöitä kuin kokoaika­työtä tekevillä. Pää­työssään osa-aika­työtä tekevistä kahta tai useampaa työtä vuonna 2016 teki 11,3 prosenttia.

Lue seuraavaksi