Yhden autokuorman verran pullotettua vettä vuorokaudessa – Kiistelty Sulaojan vedenpullottamo toisi työpaikkoja Utsjoelle

Utsjoen Karigasniemellä sijaitsevan Sulajoen vettä haaveillaan myytäväksi eteenpäin. Metsähallitus kuulee viimeistään huhtikuussa paikallisia kiistellystä pullotushankkeesta.

Utsjoki
Suttesája
Mikkal Morottaja / Yle

Utsjoen kunnassa, Karigasniemen kylän läheisyydessä sijaitsevalle Sulajoen alueelle suunniteltu vedenpullottamohanke on herättänyt paljon keskustelua.

Utsjoella on ennenkin vastaavanlaisia suunnitemia ollut, kun Utsjoen kunta käynnisti hankkeen jo vuonna 2001 ja suunnitteli veden pullottamista samalla alueella.

Nyt suunnitelmissa on pullotustoimet Sulajoen alueella ja myydä Sulaojasta saatavaa vettä eteenpäin. Utsjokelainen Veikko Porsanger on yhdessä kolmen muun henkilön kanssa hakenut 3,25 hehtaarin suuruista aluetta vuokralle Sulajoen alueelta.

Vuosituhannen alussa Utsjoen kunta käynnisti ”Lapin pohjavesien vientiselvitys”-hankkeen, ja samalla suunniteltiin pohjaveden ottoa Natura-alueella sijaitsevan Sulaojan lähteen läheisyydestä. Utsjoen kunta kuitenkin vetäytyi hankkeesta sen kohtaaman vastustuksen vuoksi.

– Monia vuosia ovat ihmiset täällä miettineet, että miksi se pysäytettiin se asia? Ja kun muut eivät alkaneet siihen, niin minun oli pakko laittaa itseni siihen, sanoo Porsanger.

Veikko Porsanger
Veikko Porsanger.Priváhta

Suunnitelmissa on että alueelle tulee rakennus, joka olisi kooltaan 100-200 neliömetriä ja rakennuksessa pullotettaisiin vettä. Alueelle tulisi myös liikennealue, josta kuorma-auto pääsee hakemaan pullotetun veden.

Vesi, jota halutaan pullottaa, tulisi kaivosta, joka on jo tehty Utsjoen kunnan hankkeen yhteydessä vuosituhannen alussa.

– Siihenhän on omat määräykset, että miten sitä pullotettavaa vettä voidaan ottaa. Sitä ei voi ottaa suoraan vapaasta vedestä, kuten järvestä, joesta tai lähteestä. Pitää olla porattu reikä, joka on suojattu niin, että sinne ei pääse ulkopuolelta vettä tai muita aineita sinne reikään, täsmentää Porsanger.

Suunnitelmissa on nostaa vettä 20-30 m³ vuorokaudessa

Utsjoen kunnan vuoden 2001 suunnitelmissa oli ottaa 1 300 m³ pohjavettä vuorokaudessa.

Sen verran meillä on suunnitelmia, että jos se niin menisi, että se olisi ympäri vuorokauden toiminnassa se laite, joka pullottaa siellä ja se vaatisi noin 4–6 ihmisen työvoiman siihen

Veikko Porsanger

Nyt he, jotka ovat hakeneet maata vuokralle Sulajoen alueelta, ovat suunnitelleet ottavansa paljon vähemmän vettä vuorokaudessa.

Vuokrahakemuksessa lukee, että vettä oltaisiin ottamassa yhteensä 20-30 m³ vuorokaudessa. Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen aluejohtaja Jyrki Tolonen kertoo, kuinka suurista vesimääristä on kyse.

– Esimerkiksi ELY-keskuksen lausunnosta voidaan todeta, että tämän hankkeen veden ottamisen määrä on niin pieni että sillä ei käytännössä ole niin kuin minkäänlaisia hydrologisia elikkä tämän paikan vesitalouteen liittyviä vaikutuksia eli niissä on hyvinkin pieni se on semmoinen 0,1% siitä alueen veden tuotosta tämä määrä, kertoo Tolonen.

Meahciráđđehusa luonddubálvalusa guovlohoavda Jyrki Tolonen
Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen aluejohtaja Jyrki Tolonen.Yksityinen, priváhta.

Vuorokaudessa alueelta lähtisi yhden autokuorman verran pullotettua vettä

Aikaisemmin jo selviteltiin sitä, kuinka paljon vettä Sulaojan alueella kulkee. Se veden määrä, joka alueelta tulee on tuhatkertainen siihen määrään nähden, jota veden pullottamishankkeessa on suunniteltu ottaa vuorokaudessa.

– 2000-luvun alussa, kun hanke oli edellisen kerran esillä, niin on selvitelty tätä veden tuottoa siinä pohjavesialueella ja lähteiköissä, ja niin pois päin. Niiden lähteiden ylivirtaama, elikkä se tuotto on tosiaan tuhatkertainen tuohon ottomäärään nähden, kertoo Tolonen.

Vedenpullottamo on suunniteltu Utsjoen kunnan alueelle ja tarkoitus olisi, että pullotuslaitteet siellä olisi käynnissä ympäri vuorokauden. Yritys toisi myös työpaikkoja kuntaan, kertoo Veikko Porsanger.

– Sen verran meillä on suunnitelmia, että jos se niin menisi, että se olisi ympäri vuorokauden toiminnassa se laite, joka pullottaa siellä ja se vaatisi noin 4–6 ihmisen työvoiman siihen, kertoo Veikko Porsanger.

Jos isompia määriä otettaisiin niin siinä alkaisi olemaan näitä konkreettisia vaikutuksia. Ja tietenkin tuo sijaintikin on sellainen, että on selvää, että tavallaan se kulttuurillinen vaikutus on oleellinen.

Jyrki Tolonen

Pullottamon vaikutuksia selvitetään – Metsähallitus kuulee paikallisia huhtikuussa

Metsähallitus aikoo kuulla paikallisia vedenpullotussuunnitelmista. He aikovat myös tutkia tarkasti Sulaojan alueen, jonne hanke olisi tulossa.

– No luontoon varmaankin siinä on. Tämähän on tämän lähteisyyden vuoksi semmoista erityisen ravinteikasta aluetta ja siinä on tämmöisiä uhanalaisia sammalia lähistöllä kuitenkin. Meidän pitää varmasti sulan maan aikaan vielä sitten, jos tämä hanke on edennyt ja on kesken siinä vaiheessa, niin tarkastella vielä tarkasti tämän hankkeen alueelta, että mikä on tämän uhanalaisten kasvien tilanne, kertoo Jyrki Tolonen.

Suttesája
Mikkal Morottaja / Yle

Nyt jos veden pullottaminen alueella alkaa ja muutkin haluavat hyödyntää aluetta samaan tarkoitukseen, niin lisää selvityksiä on tehtävä. Sulaojan alue on myös kiinteää muinaisjäännöksen aluetta, kertoo Tolonen.

– Tietenkin sitten pitäisi kokonaisvaikutustakin arvioida, että mikä niiden kokonaisvaikutus on. Sittenhän etenkin, jos isompia määriä otettaisiin niin siinä alkaisi olemaan näitä konkreettisia vaikutuksia. Ja tietenkin tuo sijaintikin on sellainen, että on selvää, että tavallaan se kulttuurillinen vaikutus on oleellinen. Mutta myös sitten ihan se konkreettinen sijainti siinä kiinteän muinaisjäännöksen alueella. niin pitää tietenkin ottaa huomioon ja siihenhän ei saa niin kuin varsinaisesti kajota siihen.

– Tämä on kesken meillä tämä käsittely ja halutaan kunnolla tämä asia selvittää, ennen kuin tehdään päätöstä puoleen tai toiseen, painottaa Tolonen.

Metsähallitus järjestää Utsjoella keskustelutilaisuuden viimeistään huhtikuussa. Metsähallituksen tiedotteeseen keskustelutilaisuudesta pääset tästä (siirryt toiseen palveluun).

22.3.2017 kello 12:15: Lisätty tietoa Utsjoen kunnan 2001 aloittamasta hankkeesta ja siitä miksi se ei edennyt.

22.3.2017 kello 14:59: Tieto että metsähallitus kuulee paikallisia viimeistään huhtikuussa, ei huhtikuussa.