Perussuomalaiset ja vihreät ääripäitä ympäristöasioissa – "Ehdokkaiden asenne suuri yllätys"

Reilusti suurin osa kunnallisvaaliehdokkaista ei allekirjoita väitettä, että ympäristöarvot voivat väistyä työpaikkojen tieltä.

kuntavaalit
Ympäristöarvot ja työpaikat, samaa mieltä
Yle Uutisgrafiikka

Yle Uutisten vaalikoneesta (siirryt toiseen palveluun) selviää, ettei suurin osa kunnallisvaaliehdokkaista hyväksy ympäristöarvoista joustamista työpaikkojen synnyttämisen vuoksi. Yli 73 prosenttia ehdokkaista on vaalikoneen väittämän kanssa joko täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Lähes 24 prosenttia vastaajista on puolestaan väittämän kanssa joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Noin kolme prosenttia ehdokkaista ohittaa kysymyksen.

Ympäristöarvot ja työpaikat -kysely, kaikki ehdokkaat
Yle Uutisgrafiikka

Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme pitää tulosta yllättävänä.

– Minulle oli suuri yllätys, että iso osa ehdokkaista ei näytä pitävän ympäristö- ja työllisyysnäkökohtia toisilleen vastakkaisina.

Nykyään useat työpaikat syntyvät aloille, jotka tähtäävät ympäristön suojelemiseen. Halmeen mukaan ympäristö- ja työllisyysnäkökohdat ovat nykyään entistä harvemmin ristikkäin toistensa kanssa.

– Se on hieman keinotekoinen jaottelu. Esimerkiksi hiilivoimalat ovat hankalia ympäristön näkökulmasta, mutta voimme luoda uusia työpaikkoja muun muassa energia- ja materiaalitehokkuuden aloille.

Ääripäät: vihreät ja perussuomalaiset

Kunnallisvaaliehdokkaiden vastauksien perusteella voidaan erottaa kaksi ääripäätä: vihreät ja perussuomalaiset.

Kaikista kriittisimmin ympäristöarvoihin suhtautuvat perussuomalaiset. Puolueen ehdokkaista lähes 53 prosenttia allekirjoittaa joko täysin tai jokseenkin väitteen, jonka mukaan ympäristöarvoissa voidaan joustaa työpaikkojen hyväksi.

Vihreissä väitteen allekirjoittaa vain kaksi prosenttia kunnallisvaaliehdokkaista. Vihreiden kanssa lähes samat lukemat on vasemmistoliitolla.

– Ääripäät oli hyvin ymmärrettävät. Vihreät eivät tee ympäristöarvoissa kompromisseja talouden kustannuksilla. Toinen ääripää taas oli perussuomalaiset.

Jos asian kääntää toisinpäin, vihreistä ehdokkaista lähes kaikki ovat väitteen kanssa vähintään jokseenkin eri mieltä. Asia jakaa puolestaan perussuomalaisia kahteen ryhmään.

Ympäristöarvot ja työpaikat, eri mieltä
Yle Uutisgrafiikka

– Keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset olivat ympäristölle myönteisempiä kuin olisin odottanut. Ne eivät ole valmiita uhraamaan ympäristöä työpaikkojen eteen.

Sama koskee Halmeen mukaan SDP:tä. Hän arvioi puolueiden päivittäneen tietonsa siitä, mille aloille työpaikkoja voi nykyään syntyä.