OAJ haluaa lakiin kiintiöt opettajien vähimmäismääristä

OAJ:n mukaan opettajien ja oppilaiden välinen suhdeluku määrittelisi oikeat ryhmäkoot. Esitys tulee taktisesti kuntavaalien alla.

Koulutus ja kasvatus
Oppitunti.
OAJ haluaa suhdeluvun määrittävän luokkakoon.Yle

Opetusalan ammattijärjestön OAJ (siirryt toiseen palveluun):n mielestä opettajamitoitus Suomessa on pielessä. OAJ haluaa, että lakia muutetaan siten, että se määrittelisi opettajien määrän oppilasta kohden.

Nykyinen lainsäädäntö ei OAJ:n mukaan tue päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta ja oppimisen iloa. Se ei myöskään auta ehkäisemään vaaratilanteita eikä edistä työrauhaa, turvallista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Joustoa ryhmäkokoihin

OAJ haluaa siirtyä sanoista tekoihin keskustelussa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työrauhaongelmista ja kiusaamisesta.

Ratkaisuksi OAJ esittää ryhmien muodostamisen perustaksi suhdelukua, jolla säädeltäisiin oppilaiden määrää suhteessa opettajien määrään. Esimerkiksi peruskoulun alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18 ja 3. luokalta lähtien 1:20.

Suhdeluku takaisi yhdenvertaisen opettajamitoituksen suhteessa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrään kaikissa kouluissa ja kaikissa kunnissa, OAJ väittää.

– Ryhmät voitaisiin muodostaa nykyistä joustavammin. Esimerkiksi 60 oppilaasta voisi vastata kolme opettajaa yhdessä. Tällöin myös työrauhaongelmia ja kiusaamista voitaisiin paremmin ennaltaehkäistä leimaamatta yhtäkään osapuolta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perustelee.

Esityksellä taktinen ajankohta

OAJ tekee esityksensä laista ja uudenlaisesta suhdelukuajattelusta taktisesti juuri kuntavaalien alla.

Kuntapäättäjillä on mahdollisuus ottaa suhdelukuajattelu käyttöön vaikka heti. Heillä on useita keinoja, joilla vahvistaa työrauhaa. He päättävät niin tuntikehyksestä, erityisluokkien perustamisesta, kielivalikoimasta kuin painotetusta opetuksestakin, järjestö muistuttaa.

Koulujen työrauha on OAJ:n mielestä yksi tärkeistä kuntavaaliaiheista. OAJ on tehnyt verkkosivuillaan kuntavaaliehdokkaille testin, jolla selvitettiin ehdokkaiden sitoutumista opetuksen puolustamiseen. Testin kysymykset mukailivat OAJ:n kuntavaalitavoitteita. Liki 3 000 ehdokasta vastasi samansuuntaisesti.