Vakka-Suomen sairaala erikoistuu polikliiniseen kirurgiaan – tavoitteena helpottaa Tyksin ruuhkia

Polikliininen kirurgia tarkoittaa paikallispuudutuksessa tehtävää toimenpidettä, joka ei edellytä nukutusta.

kirurgia
Lääkäri.
Laura Pohjavirta / Yle

Uudessakaupungissa sijaitseva Vakka-Suomen sairaala alkaa tarjota polikliinisen kirurgian palveluita.

Polikliininen kirurgia tarkoittaa paikallispuudutuksessa tehtävää toimenpidettä. Potilas saa halutessaan rauhoittavan ja kipulääkityksen toimenpiteen ajaksi. Koska nukutusta ei tarvita, potilas toipuu leikkauksesta nopeammin, ja kotiutuminen tapahtuu yleensä nopeasti toimenpiteen jälkeen.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoislääkärit tekevät toimenpiteet lähisairaalassa, jossa ovat asianmukaiset tilat sekä osaavat hoitajat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Muutoksen myötä Vakka-Suomen sairaalasta siirtyy 12 henkilökunnan tointa Tyksin Kantasairaalaan. Uuteenkaupunkiin jää 62 kokoaikaista hoitohenkilökunnan tointa ja yksi osa-aikainen toimi.

Polikliininen kirurgia vaati vähemmän henkilökuntaa

Vakka-Suomen sairaala tarjoaa polikliinista kirurgiaa korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä gynekologian, urologian, ortopedian ja plastiikka- ja yleiskirurgian toimialueilla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toivoo, että Vakka-Suomen sairaalan uusi rooli nopeuttaisi hoitoon pääsyä muillekin kuin Vakka-Suomessa asuville.

Tavoitteena on myös helpottaa Tyksin Kantasairaalan ruuhkaisuutta, jotta siellä voitaisiin keskittyä vaativinta hoitoa tarvitseviin potilaisiin.

Polikliinisen kirurgian avulla sairaanhoitopiiri pystyy suitsimaan kustannuksiaan. Toimenpiteet vaativat vähemmän henkilökuntaa ja aikaa kuin nukutusta tai laajaa puudutusta vaativat toimenpiteet.

Sairaanhoitopiirin mukaan esimerkiksi kahteen laajaa puudutusta vaativaan leikkaukseen kuluu saman verran aikaa kuin kolmen rannekanavan vapautukseen.

Päiväkirurgia päättyy Uudessakaupungissa maaliskuun lopussa

Syksyllä 2016 vahvistui tieto siitä, että päiväkirurgia tulee päättymään Vakka-Suomen sairaalassa maaliskuun 2017 lopussa. Sairaalan henkilöstö alkoi heti hakea uuttaa toimintamuotoa Uuteenkaupunkiin.

Päiväkirurgia päättyy Uudessakaupungissa vuoden 2017 alusta voimaan astuneen terveydenhuoltolain muutoksen myötä.

Lakimuutos määrää, että leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa kirurgia tulee keskittää sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.