Erikoissairaanhoitoa viedään Kemistä Rovaniemelle – sairaanhoitopiirien neuvottelut katkesivat erimielisyyksiin

Länsi-Pohjassa ei hyväksytä Lapin sairaanhoitopiirin halua keskittää Rovaniemelle muun muassa synnytykset, kirurginen päivystys ja psykiatriaa.

sosiaali- ja terveyshallinto
Sairaala.
Iines Jakovlev / Yle

Neuvottelut Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien työnjaosta tulevassa sotemallissa on pistetty jäähylle.

Sairaanhoitopiirien hallitusten piti kokoontua tiistaina linjaamaan työnjakoa, mutta valmistelevissa neuvotteluissa ei saatu aikaan yhteistä näkemystä palvelujen järjestämisestä, kertoo Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Ritva Sonntag.

– Pitkän aikaa on näitä neuvotteluja käyty ja neuvottelujen täytyy jatkua tästä eteenpäin, mutta me olemme päättäneet, että nyt täytyy tulla myös omistajan ääni eli kuntien edustajat mukaan neuvotteluihin, sanoo Sonntag.

Synnytykset, psykiatria, päivystys – kaikki Rovaniemelle?

Kiistaa on siitä, missä palveluita järjestetään – Lapin mielestä erikoissairaanhoidon palveluja ei ole järkevää eikä tarkoituksenmukaista tarjota kahdessa paikassa.

Kun eurot pannaan exceliin – jos lainaan sitä mitä siellä sanottiin – niin ei kannata tuottaa palveluja täältä laajan maakunnan reuna-alueelta.

Ritva Sonntag

Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi synnytykset, lasten ja naistentautien erikoissairaanhoito, anestesia, useat kirurgiset toimenpiteet ja esimerkiksi psykiatrian päivystys siirtyisivät Kemistä ja Torniosta Rovaniemelle.

Käytännössä Länsi-Pohjaan jäisi terveyskeskustasoinen sairaala.

– Se oli melko kylmää kyytiä. Kun eurot pannaan exceliin – jos lainaan sitä mitä siellä [neuvotteluissa] sanottiin – niin ei kannata tuottaa palveluja täältä laajan maakunnan reuna-alueelta, kuvailee neuvotteluja Ritva Sonntag.

Laki ei velvoita keskittämään

Länsi-Pohjan keskussairaalan johtajaylilääkärin Paavo Uusimaan mukaan huoli alueen sairaanhoitopalveluista on todellinen. Länsi-Pohjasta on haluttu korostaa sitä, että Lapin asukkaista kolmasosa asuu sairaanhoitopiirin alueella ja he tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluita.

– Kyllä tässä pelkona on se, että kun meillä jo nyt käy erikoislääkäreitä Oulusta, niin he eivät välttämättä sitten ole valmiita enää pitempää matkaa kulkemaan töissä, Uusimaa sanoo.

– Kirurgian siirtämisellä altistettaisiin myös potilaita matkustukselle. Kirurgisen päivystyksen vieminen pois täältä on kyllä vaarallinen näkökulma alueen kannalta.

Uusimaa muistuttaa, että voimassaoleva lainsäädäntö tai tulevakaan sotelaki ei suoraan velvoita keskittämään toimintaa laajan päivystyksen sairaaloihin.

– Tulevilla maakunnille jää valtaa päättää päivystyksen järjestämisestä. Laki ei tule määräämään miten toiminnot järjestetään. Väestöllinen tasa-arvo ja esimerkiksi osaajien saaminen voidaan ottaa huomioon, Uusimaa sanoo.