Kiistanalaisesta lohiasetuksesta tehdään vielä lisäselvityksiä

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa lisätietoja muun muassa terminaalialueiden kalastuksesta ja alkukauden saaliskoostumuksesta ennen asetuksen hyväksymistä.

lohen kalastus
Lohirysä kuivalla maalla.
Riikka Rautiainen/ Yle

Maa- ja metsätalousministeriö teettää lisää selvityksiä uuden lohiasetuksen vaikutuksista ennen sen voimaantuloa.

Ministeriö kaipaa lisätietoa erityisesti Kemi-, Ii- ja Oulujokien terminaalialueen kalastuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin. Terminaalialueiden lohenkalastukseen annettavia poikkeuksia on vastustettu, koska kalastuksen katsotaan kohdistuvan luonnonlohikantoihin.

Lisäksi ministeriö selvittää yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa saaliskoostumusta ehdotetun varhennetun kalastuskauden aikana. Lohenkalastuksen salliminen kaupallisille kalastajille jo huhtikuun alusta on herättänyt vilkasta keskustelua.

Ministeriön mukaan lisäselvitykset ja asetuksesta jo annetut lausunnnot otetaan huomioon asetuksen valmistelussa ja asetusta muutetaan tarpeellisilta osin.