Asiantuntija: Näistä 6 merkistä tiedät, että taantuma on ohi

Nordean pääanalyytikon mukaan korkojen nousu ja autokaupan piristyminen ovat merkkejä taantuman ohittamisesta.

taloudelliset ennusteet
Seteleitä ja mittanauha.
AOP

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kertoi tänään ennusteessaan taantuman olevan ohitse, työttömyyden vähenevän ja viennin alkavan vetämään paremmin. Etlan suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo, mistä merkeistä tavallinen kadun tallaaja tunnistaa paremmat ajat taloudessa.

1. Iloiset työpaikkauutiset palaavat

Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan yksi merkki taantuman ohittamisesta on irtisanomisuutisten muuttuminen uusiin työpaikkoihin. Tänään esimerkiksi kerrottiin Uudenkaupungin autotehtaan uudesta merkittävästä tilauksesta ja sitä kautta uusista työpaikoista.

– Kun yrityksillä menee paremmin, ne alkavat työllistämään enemmän, sanoo von Gerich.

Hänen mukaansa yhtenä merkkinä talousnäkymien piristymisestä ovat yritysten uutiset laajennuksista, investoinneista, uusista hankkeista.

2. Korot nousevat

Jan von Gerich sanoo, että taantuman jäädessä taakse, korot alkavat nousemaan. Hänen mukaansa pitkät korot nousevat ensin. Hän ei usko, että nykytilanteessa korot pompahtavat kerralla kunnolla ylöspäin.

– Kun taantumapelko iskee, niin korot tulevat nopeasti alas ja yleensä nousevat hitaammin takaisin, selvittää von Gerich.

3. Riskejä otetaan enemmän

Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan yhtenä merkkinä taantuman selättämisestä on kuluttajien luottamuksen ja riskinottohalukkuuden kasvu. Hänen mukaansa siinä missä taantuma-aikana keskityttiin vain välttämättömiin menoihin, nousukaudella uskalletaan tehdä isompia hankintoja.

– Lähdetään esimerkiksi lomamatkalle, mikä on taantuman aikana laitettu jäihin.

4. Rakentaminen kiihtyy, autokauppa käy

Von Gerichin mukaan rakentaminen on yksi esimerkki syklisestä alasta, johon talouskehityksellä on vaikutusta. Hänen mukaansa rakentaminen toipuu huonoista ajoista yleensä muita aloja nopeammin.

– Vientiteolllisuudessa monet alat ovat syklisiä, kuten esimerkiksi konepajateollisuus tai metsäteollisuus.

Syklisellä alalla hän tarkoittaa suhdanneherkkää alaa, jonka kysyntä riippuu vahvasti yleisestä talouden vireestä. Nousukaudella tällaisella alalla menee vahvasti ja laskukaudella heikosti.

Talouskehityksellä on vaikutusta Von Gerichin mukaan myös siihen, miten auto- ja asuntokauppa käy.

5. Tulojen odotetaan paranevan

Niille, jotka säilyttivät työpaikkansa heikkoina talousaikoina, odotukset tulokehityksestä muuttuvat talouden kohentuessa positiivisimmiksi, sanoo von Gerich.

– Voi odottaa vähän parempia palkankorotuksia, mitä aiemmin on saanut.

6. Poliitikkojen puheet rohkaisevia

Von Gerichin mukaan taantuman ohittamisen huomaa myös poliitikkojen puheista. Hän sanoo, että synkkyys on puheissa jäänyt taakse ja nyt poliitikkojen puheissa näkyvät enemmän toiveet siitä, että talouskasvu ratkoo ongelmia.

– On unohdettu se, mitkä ovat rakenteelliset ongelmat ja pidemmän aikavälin näkymä.

Von Gerichin mukaan on nyt puhutaan enemmän siitä, kuinka kasvu yllättää positiivisesti, kun pitkään jouduttiin toteamaan ennusteiden olleen liian optimistisia.