Kouluihin toivotaan lisää työrauhaa – näin se on saatu aikaan Iittalan yhtenäiskoulussa

Iittalan yhtenäiskoulussa on kehitetty koulurauhaa jo vuosia useilla eri keinoilla. Rehtori uskoo rangaistusten sijaan aidon kohtaamisen voimaan.

Koulutus ja kasvatus
Iittalan yhtenäiskoulun lapsia
Iittalan yhtenäiskoulu Hämeenlinnasta on hyvä esimerkki koulun satsauksesta hyvään yhteishenkeen.Timo Leponiemi / Yle

Iittalan yhtenäiskoulussa Hämeenlinnassa oppilas on ensimmäiseltä luokalta yhdeksänteen samassa koulussa. Kummitoiminta on aktiivista: isommat oppilaat näyttävät esimerkkiä pienemmille. Kummitunneilla tehdään kuvistöitä, askarrellaan tai opetetaan perusasioita, kuten matematiikkaa. Pihalla urheillaan ja leikitään.

– Tää on hyvä koulu, missä on mukavia opettajia. Kun tää on pieni paikka, niin kaikki suurin piirtein tuntee toisensa, on tosi paljon kavereita, tietää Lilli Viljamaa 6 B -luokalta.

– Mukava koulu! Täällä on aika paljon kivoja opettajia ja oppilaat on aika kivoja, niitten kaa on kiva olla, kertoo puolestaan Eemeli Laine 7 A-luokalta.

Lilli Viljamaa ja Eemeli Laine
Eemeli Laine kehuu Iittalan yhtenäiskoulua mukavaksi. Lilli Viljamaalle on selvää, miten toimitaan, jos havaitaan kiusaamista: – Mennään väliin, koska sehän on ihan tosi tyhmää, jos joku kiusaa toista. Timo Leponiemi / Yle

Rehtori Anne Laatikainen kertookin, että kummitoiminnassa vertaisoppiminen ja yhteistyö tapahtuvat luonnostaan.

– Panostetaan myös mukavaan toimintaan: meillä on välkkäritoimintaa, ollaan mukana liikkuvassa koulussa ja on mielekästä tekemistä myös välituntien aikana. Tämä lisää hyvinvointia ja hyvää oloa, silloin ei ehkä tarvitse kiusaamisella purkaa omia tuntojaan toisiin.

Yhteishenkeä lisätty määrätietoisesti

Opettajien ammattijärjestö OAJ haluaa lakiin kiintiöt opettajien vähimmäismääristä. Lisäksi tunne-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja pitäisi opettaa kaikille lapsille ja nuorille tavoitteellisesti. Erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella pitäisi järjestön mukaan olla vähintään tunti viikossa ryhmän yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta vahvistavaa työskentelyä.

Rehtori Anne Laatikaisen mukaan Iittalan yhtenäiskoulussa on jo useamman vuoden ajan pyritty määrätietoisesti lisäämään hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Yhtenä avaimenä tähän on ollut koulutus.

– Täydennyskoulutus on suunnattu siihen. On ollut kasvatuskumppanuuskoulutusta ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin pohjautuvaa koulutusta ja myös oppilaille vertaissovittelukoulutusta.

– Tavoitteena on mahdollisimman hyvä ilmapiiri ja luottamus toisia kohtaan. Ollaan opettajia valmennettu kohtaamaan näitä tilanteita ja myös harjoiteltu vuorovaikutustilanteita.

Tietoisuus auttaa havaitsemaan kiusaamisen

Tytöt kärsivät heikosta työrauhasta poikia enemmän. THL:n kouluterveyskysely vuodelta 2015 kertoo, että peruskoulun oppilaista 26 prosenttia kokee työilmapiirissä ongelmia.

Anne Laatikainen
Rehtori Anne Laatikainen ei kaipaa lisää rankaisuvaltuuksia. Hän uskoo aitoon kohtaamiseen.Antti Ruonaniemi / Yle

Rehtori Laatikainen muistuttaa, että kiusaaminen monimuotoisena, eri tavoin ilmenevänä asiana pitää tuntea.

– Kun tiedetään ilmiöstä, myös havaitaan se paljon paremmin, ja kun havaitaan, silloin me puututaan. En usko, että kukaan ammattilainen ei puuttuisi kiusaamiseen tai huonoon käytökseen, totta kai me puututaan.

Kohtaamisia ja aitoa välittämistä

OAJ haluaisi antaa koulujen johtajille enemmän rankaisuvaltaa. OAJ toivoo, että perusopetuksen rehtorilla olisi paitsi oikeus antaa jälki-istuntoa, myös oikeus evätä opetus kolmeksi päiväksi tai jopa erottaa oppilas määräaikaisesti. Rangaistusten suorittaminen halutaan osaksi oppilaan oppivelvollisuutta. Laatikainen ei tätä kaipaa.

– Uskon enemmän kohtaamisen voimaan ja luottamukseen. Kun luotetaan toinen toisiimme, myös arvostetaan toinen toisiamme.

Rangaistusten merkitys katoaa, jos niitä joutuu käyttämään paljon. Iittalassa onkin jo pitkään käytetty kasvatuskeskustelua keinona puuttua ongelmiin.

– Jos moka tapahtuu, oppilas tietää, että joutuu kohtaamaan sen asian ja keskustelemaan ja etsimään itse ratkaisua, miten olisi muuten voinut tilanteessa käyttäytyä.

– Se toimii tosi hyvin. Aito kohtaaminen, aito välittämisen tunne ja kokemus ovat paljon parempia kuin se, että annetaan rangaistus ja sitten istutaan. Itse luotan kohtaamisen voimaan.