Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös odotettua myönteisempi – isoja investointeja edessä

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta oli odotettua parempi eli lähes puolitoista miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikate oli noin 3,2 miljoonaa euroa, joka riitti kattamaan 1,9 miljoonan euron käyttöomaisuuspoistot.

Seurakunta hankkii uusia tiloja tulevasta Reimari-kiinteistöstä. Kuva: Arkkitehtipalvelut Oy

Jyväskylän seurakunnan myönteiseen tulokseen vaikuttivat muun muassa ennakoitua suuremmat toimintatuotot sekä henkilöstökuluista saadut säästöt. Myös kirkollis- ja yhteisöveroja sekä valtion rahoitusta kertyi budjetoitua enemmän.

Vanhan hautausmaan sankarihautausmaaosaston perusteellinen korjaus oli seurakunnan investoinneista suurin viime vuonna. Peruskorjaus maksoi yli 800 000 euroa.

Tänä vuonna Jyväskylän seurakunnan merkittävin investointi on Korpilahden kirkon peruskorjaus. Siihen on varattu tälle vuodelle neljä miljoonaa euroa. Lisäksi Keskusseurakuntatalon toimistosiiven purkamiseen on varattu 500 000 euroa. Keskusseurakuntatalon tontille on tulossa uusia asuinkerrostaloja opiskelijoille.

Uutta tilaa Reimarista

Merkittäviä investointeja on seurakunnassa luvassa myös lähivuosina. Se aiheuttaa erityisiä haasteita talouden tasapainottamiselle. Kirkkopuiston laitaan Valtiontalon vierelle nousevasta Kiinteistö Oy Reimarista hankittavien osakkeiden kauppahinta on noin 4,8 miljoonaa euroa. Seurakunta hankkii Reimarista 1500 neliön toimitilat. Ratkaistaviksi tulevat myös Huhtasuon kirkon sekä leirikeskusten tilanne.

Jyväskylän seurakunta työllisti viime vuonna vakituisesti noin 270 työntekijää. Virkojen ja työsuhteiden määrää on vähennetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuodesta 2011 lähtien vähennys on ollut 31 virkaa/työsuhdetta.

Seurakuntaan kuului viime vuoden lopulla lähes 95 600 ihmistä eli noin 69  prosenttia jyväskyläläisistä.