1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Masennus ajaa kansaa yhä runsain mitoin työkyvyttömyyseläkkeille

Viime vuonna kaksi kolmesta 2 900 masennusperustein eläkkeelle siirtyneestä oli naisia. Heistä 75 prosenttia siirtyy kuitenkin määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kuva: AOP

Masennus vie yhä joka päivä kahdeksan työikäistä henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle, kertoo Eläketurvakeskus. Tilanne on kuitenkin kolmanneksen parempi kuin masennustapausten huippuvuonna 2007, jolloin masennuksen takia eläkkeelle lähti jopa 4 300 henkilöä.

Masennus on edelleen suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Masennuksen osalta eläkepäätös ei kuitenkaan välttämättä ole lopullinen. Masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä noin kolme neljäsosaa siirtyy kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Viime vuonna kaksi kolmesta 2 900 masennusperustein eläkkeelle siirtyneestä oli naisia.

Viime vuonna työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 18 800 henkilöä. Miesten ja naisten lukumäärässä ei ollut suurta eroa. Miehillä verenkiertoelinten sairaudet sekä vammat ja myrkytykset ovat yleisempiä syitä kuin naisilla.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 52-vuotiaana. Mielenterveyssyistä siirtyneiden keski-ikä on noin 45 vuotta eli seitsemän vuotta keskiarvoa alhaisempi.

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvussa

Viime vuonna reilu neljännes työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin osatyökyvyttömyyseläkkeinä. Määrä on kasvanut 10 prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos henkilön työkyky on alentunut, mutta hänen katsotaan selviytyvän osa-aikatöistä ja kevyemmistä työtehtävistä. 

Yhteensä työkyvyttömyyseläkkeellä on tällä hetkellä 153 000 henkilöä, heistä 42 prosenttia on eläkkeellä mielenterveyssyistä.