Osaatko auttaa lastasi jakolaskussa, kun jakokulmaa ei enää ole?

Tämän päivän koululaiset laskevat jakolaskuja yleensä allekkain. Koululaisten vanhempia laskutapa voi hämmentää, sillä he ovat oppineet jakamaan jakokulmassa.

matematiikka
Tyttö laskee matematiikan tehtävää.
Allekkain laskemalla oppilas hahmottaa, mikä luku on jaettava ja mikä on jakaja.Tiia Korhonen / Yle

KajaaniKajaanin Soidinsuon koulun 6.-luokkalaisilla on matematiikan tunti. Rehtori Auli Halonen näyttää valkokankaalla jakolaskuja ja oppilaat tekevät tehtäviä vihkoihinsa.

– Jakolaskut ovat aika helppoja. Kun ne oppii, niin ne myös osaa, vakuuttavat Venla Rautiainen ja Aino Paananen kuin yhdestä suusta.

Venla ja Aino ovat opetelleet laskemaan jakolaskuja 4. luokalta lähtien allekkain, eikä vanhasta jakokulmasta näy vihkoissa viivaakaan.

– Olen minä siitä joskus kuullut. Esimerkiksi koulussa ja silloin, kun äiti yrittää neuvoa, Venla kertoo.

Yleisimmin käytössä olevissa oppikirjoissa ainoana vaihtoehtona on allekkain jako.

Päivi Rissanen

Aino nyökyttelee päätään vieressä. Myös hänelle on kotona kerrottu, että aikaisemmin jakolaskuja laskettiin jakokulmassa. Tyttöjen mukaan vanhemmilla saattaa mennä neuvoessa sormi suuhun, koska he muistelevat vanhaa laskutapaa.

– Joskus meidän on pitänyt vähän opettaa, Venla ja Aino nauravat.

Malli muuttunut sukupolvesta toiseen

Nykyisten koululaisten vanhemmat ovat samanlaisessa tilanteessa kuin omat vanhempansa, jotka opettelivat jakolaskun käyttämällä italialaista jakokulmaa, "kaadettua" T-kirjainta.

Se korvattiin 1970-luvun alussa angloamerikkalaisella jakokulmalla, koska italialaisessa mallissa tuli helposti virheitä esimerkiksi desimaalipilkkujen sijoittamisessa.

Sähköisessä oppimateriaalissa kaksi tapaa laskea jakolaskua.
6.-luokkalaisten sähköisessä oppimateriaalissa on mukana molemmat laskutavat. Tiia Korhonen / Yle

Angloamerikkalainen mallikaan ei ole ongelmaton. Oppilaiden voi olla vaikea hahmottaa, mikä luku on jaettava ja mikä on jakaja, koska jakaja sijoitetaan jaettavan luvun vasemmalle puolelle. Oppilaiden täytyy myös hoksata siirtää oikea vastaus tehtävän loppuun. Nykyisin jakolaskut lasketaankin yleensä allekkain.

– Tämä algoritmi on lapselle helpompi hahmottaa, kun ei tarvitse tihrustaa kulmaa viivoittimen kanssa ja miettiä, että kumpi tuli kummalle puolelle, vaan lähdetään suoraan jakamaan laskutoimituksesta, kertoo rehtori Auli Halonen.

Joskus meidän on pitänyt vähän opettaa.

6. luokkalaiset Venla ja Aino

Molemmissa laskutavoissa periaate on sama, vain merkintätapa on muuttunut, Halonen sanoo.

– Tismalleen samalla tavalla jaetaan, kerrotaan, vähennetään ja tiputetaan. Ainoa muutos on siinä, että vastaus tulee suoraan yhtä kuin -merkin jälkeen samassa järjestyksessä kuin se on jaettavassa luvussa.

Kaksi tapaa yhä käytössä

Osassa Kajaanin peruskouluista jakolaskuja opetetaan uudella ja osassa vanhalla tavalla. Esimerkiksi Soidinsuon koululla kaikki luokat laskevat jakolaskut allekkain.

– Toive on tullut yläkoulun puolelta. Lehtikankaan yläkoulun opettajat pyysivät, että allekkain jakaminen opetettaisiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, joten siitä lähdettiin liikkeelle, Halonen kertoo.

Oppilaat viittaavat matematiikan tunnilla.
Rehtori Auli Halonen opettaa matematiikkaa Kajaanin Soidinsuon koulun 6.-luokkalaisille.Tiia Korhonen / Yle

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma (siirryt toiseen palveluun) tuli voimaan viime vuoden elokuussa. Kainuussa opetussuunnitelma on maakunnallinen. Opetussuunnitelmassa ei määritellä sitä, missä muodossa jakolasku tehdään, kertoo Kajaanin perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen.

– Yleisimmin käytössä olevissa oppikirjoissa ainoana vaihtoehtona on allekkain jako, joten se on sieltä sitä kautta varmasti leviämässä. Sitten on myös joitakin kirjoja, joissa on kaksi rinnakkaista vaihtoehtoa eli allekkain jako ja jakokulma.

Oikea vastaus on tismalleen sama molemmissa tavoissa.

Auli Halonen

Rissasen mukaan samat oppikirjasarjat ovat käytössä myös muualla maassa.

– Tapojen yhdenmukaistaminen olisi tietysti tarkoituksenmukaista ja järkevää, mutta uusi opetussuunnitelma on vasta ensimmäistä vuotta käytössä, joten siirtymävaiheessa voi olla monenlaisia variaatioita samoista asioista.

Myös vanhemmat voivat oppia uuden tavan

Soidinsuon koulun rehtori Auli Halonen sanoo, että monet oppilaat oppivat molemmat tavat laskea jakolaskuja. Oppilaat voivat myös vaihdella, kumpaa laskutapaa he käyttävät.

– Meillä on koulussa oppilaita, jotka ovat tulleet jostakin toisesta koulusta 5. tai 6. luokalle, joten he saattavat laskea jakokulmassa samoja tehtäviä kuin toiset laskevat allekkain. Oikea vastaus on tismalleen sama molemmissa tavoissa.

Peruskoulun oppilaita matematiikan tunnilla.
Aino Paanasen ja Venla Rautiaisen mielestä jakolaskut ovat helppoja. Tiia Korhonen / Yle

Halosen mielestä on hyvä, että kasvatustieteen ja lasten oppimisen tutkimuksen kehittyessä voidaan todeta, että totuttu tapa oli hieman vaikea ja se kannattaa korvata uudella, ehkä helpommalla tavalla miettiä asioista.

– Eihän näitä muutoksia tehdä vanhempia varten, vaan lapsethan täällä ovat oppimassa. Myös vanhemmat osaavat jakaa ihan hyvin sillä jakokulmalla ja oikeita vastauksia saadaan kaikilla tavoilla, Halonen naurahtaa.

Ei tarvitse tihrustaa kulmaa viivoittimen kanssa ja miettiä, että kumpi tuli kummalle puolelle.

Auli Halonen

Hän muistuttaa, että nykypäivän oppimateriaalit ovat todella hyviä. Esimerkiksi matematiikan kirjan opetusaukeamalla on aina opetusruutu, missä laskutoimitus käydään läpi.

– Kyllä vanhemmat voivat oppia siitä ruudusta ihan samalla tavalla sen uuden tavan, oppia tekemään asioita toisella tavalla omien lastensa kanssa.