1. yle.fi
  2. Uutiset

Satavuotiaalle Suomelle sataa luontolahjoja – Kirjailija suojeli metsän "tiettömän taipaleen takaa"

Yksityiset maanomistajat ovat perustaneet juhlavuoden kunniaksi suojelualueita henkilökohtaisesti rakkaisiin maisemiin.

luonnonsuojelu
Suo.
Suojeltua suomaata Kurikassa.Leo Kinnari

Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi tammikuussa pystyyn polkaistu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja on lähtenyt joutuisasti käyntiin, ja ympäristöministeriön mukaan näyttää siltä, että kampanjalle asetetut tavoitteet voidaan hyvinkin saavuttaa.

– Seitsemän maakunnan alueella on tehty tähän mennessä suojelupäätöksiä yhteensä 273 hehtaarille. Päätöksiä on vireillä kuudessa maakunnassa kaikkiaan parinsadan hehtaarin alueelta, sanoo ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen.

Tavoite on, että Manner-Suomen 18 maakunnasta saataisiin kustakin ainakin 100 hehtaaria uutta yksityistä suojelualuetta. Valtio on kampanjassa mukana suojelemalla jokaista lahjoitusta vastaan saman verran omia maitaan. Vuoden loppuun mennessä pyrkimyksenä on siis perustaa ainakin 3600 hehtaaria uutta suojelualuetta.

– Hehtaarimäärän suhteen näyttää ihan hyvältä, mutta nähtäväksi jää, saadaanko suojelualueita kaikkiin maakuntiin. Tähän mennessä eniten lahjoituksia on tullut Lapista, Gummerus-Rautianen sanoo.

Eeva Kilven 2,6 hehtaaria

Etelä-Savossa Mikkelissä suojelulahjan on antanut kirjailija Eeva Kilpi, joka suojeli 2,6 hehtaaria runsaspuustoista kangasmetsää. Luontotyypit vaihtelevat rehevästä rantasuosta ja metsittyneestä peltoalueesta kallio-, louhikko- ja jyrkännemetsiin.

Kilpi perusteli suojelupäätöstään sillä, että eteläsavolainen luonto on taannut hänelle kirjoitusrauhan 1970-luvulta lähtien. Suojelluissa maisemissa "tiettömien taipaleiden takana" Kilpi kertoi kirjoittaneensa useita romaani-, novelli- ja runokokoelmiaan.

Rakkaita maisemia

Toisin kuin esimerkiksi Etelä-Suomen Metso-ohjelmassa kriteerit uusille suojelualueille ovat Luontolahja-kampanjassa varsin löyhät. Riittää, että luonnonsuojelulain 10 pykälässä listatut luonnonsuojelualuetta koskevat vaatimukset täyttyvät. Lahjoitusten laatu ja koko onkin vaihdellut.

– Kun maanomistajalle ei makseta korvausta, uskoisin, että suurin osa tarjotuista alueista on omistajalle tavalla tai toisella tärkeitä. Siellä voi olla mökkimaisemaa tai retkeilymaastoa, jota ei ehkä muutenkaan hakattaisi, sanoo ylitarkastaja Gummerus-Rautiainen.

Tähän mennessä suurin Luontolahja-suojelualue sijaitsee Inarissa ja on pinta-alaltaan 150 hehtaaria. Piskuisin 0,15 hehtaarin suojelupäätös on tehty Joensuussa.

Lue seuraavaksi