Kuluttajien talousluottamus korkeimmillaan yli kuuteen vuoteen – Myös yritysten näkymät paranivat

Työttömyyden uhka on pienentynyt ja taloustilanne paranee, kuluttajat arvioivat.

kuluttajabarometrit
Urheilukauppa.
Mauri Ratilainen / AOP

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut entisestään, Tilastokeskus kertoo (siirryt toiseen palveluun).

– Nousun takana näkyvät hitaasti toipuvat työmarkkinat ja piristyvä palkkakehitys, mutta kenties kuluttajilla on myös pientä patoutunutta optimismia usean vuoden matalasuhdanteen jälkeen, arvioi Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus tiedotteessa.

Maaliskuussa kuluttajien näkemys sekä omasta että Suomen taloudesta oli Tilastokeskuksen mukaan hyvin valoisa. Myös arvio työttömyyden kehityksestä oli optimistinen. Kuluttajat pitivät myös taloutensa säästämismahdollisuuksia hyvinä seuraavien 12 kuukauden aikana.

Lainanotto näytti maaliskuussa kuluttajien silmissä erittäin otolliselta, toisin kuin kestotavaroiden ostaminen tai säästäminen.

Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt.

Kaikki luottamuksen osatekijät plussalla

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää (siirryt toiseen palveluun) eli odotukset omasta ja Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat maaliskuussa jonkin verran helmikuuhun nähden.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat hyvin selvästi.

– Kotitalouksien tunnelmat ovat pyörineet pilvissä koko alkuvuoden ja kertovat kasvukaudesta. Mutta maaliskuu yllätti optimistitkin: kuluttajien luottamus pongahti uuteen ennätykseen mittauksen 30-vuotisessa historiassa, Hypon Brotherus sanoo.

Kuluttajien luottamusta kuvaava indikaattori oli maaliskuussa 22,9. Yhtä korkealla se on viimeksi ollut syyskuussa 2010, Tilastokeskus laskee. Viime vuoden maaliskuussa lukema oli 10,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin maaliskuun alkupuolella 1 191 Suomessa asuvaa henkilöä.

Myös yritysten talousluottamus parani

Yritysten näkymät olivat maaliskuussa edellistä kuukautta paremmat, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. EK:n keräämät yritysten talousluottamusta kuvaavat luottamusindikaattori (siirryt toiseen palveluun)t vahvistuivat maaliskuussa rakentamista lukuun ottamatta.

Teollisuusyritykset arvioivat tuotannon kasvun nopeutuvan jonkin verran seuraavien kolmen kuukauden kuluessa. Tilauskanta koheni loivasti, mutta jäi vielä hieman alle normaalitason.

Rakennusyritysten luottamus talouteen heikkeni maaliskuussa hieman. Se oli kuitenkin hieman keskimääräistä paremmalla tasolla. Tilauskannan arvioidaan olevan aavistuksen normaalia matalampi ja henkilöstön määrän supistuvan hieman.

Palveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa parantuneen viime kuukausien aikana. Myynnin määrä on kasvanut ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat myönteiset.

Vähittäiskaupan yritykset arvioivat myynnin määrän kasvun kiihtyneen maaliskuussa jonkin verran. Odotukset seuraavien kolmen kuukauden myynnistä ovat hyvät, mutta varastot ovat jonkin verran normaalia suuremmat.

Rakentamisessa vahva luottamus, lupahakemukset ja rakennusaloitukset kertovat kasvusta myös vuonna 2017, Juhana Brotherus arvioi. Euroalueen piristyvä kehitys puolestaan heijastuu hänen mukaansa Suomen vientinäkymiin. Ne kohenivatkin korkeimmalle tasolle liki kuuteen vuoteen, Brotherus laskee.