Teini-ikäiset pojat löysivät takaisin harrastuksiin – höntsäilyvuoroja tarvitaan lisää

Edullisten tilojen puute ja liian kilpailullinen treenaaminen kuihduttavat harrastusinnon helposti.

Lapset ja nuoret
Muksuja laskettelemassa hiihtolomalla
Tommi Parkkinen/Yle

Lähes kaikki lapset ja nuoret harrastavat jotain. Vuonna 2015 tehdyn vapaa-aikatutkimuksen mukaan 89 prosentilla 7–29-vuotiaista lapsista ja nuorista oli harrastus. Harrastuksena pidettiin myös yksin harrastamista esimerkiksi kotona.

Erityisen ilahduttavaa tutkimuksessa oli, että poikien harrastamisen notkahdus teini-iässä näyttää loiventuneen. Vuonna 2012 noin 75 prosentta 15-19-vuotiaista pojista kertoi harrastavansa jotain. Vuonna 2015 näin vastasi noin 85 prosenttia pojista.

Työryhmä sitoisi valtionavustuksia vähävaraisten harrastamiseen

Vaikka suurin osa lapsista ja nuorista kertoo harrastavansa jotain, osa jää syystä tai toisesta harrastusten ulkopuolelle. Tähän opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on pohtinut ratkaisuja.

Kaikki nuoret eivät oikein tiedä, mitä haluaisivat harrastaa. Pienemmillä paikkakunnilla ei myöskään aina ole tarjolla sopivia harrastusryhmiä. Tällöin harrastuksiin perehtynyt aikuinen voisi auttaa nuorta miettimään, mistä hän voisi olla kiinnostunut.

Osa harrastuksen jo aloittaneista tai sitä harkitsevista joutuu luopumaan siitä muun muassa kalliiden maksujen takia. Työryhmä esittää, että vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua tasavertaisesti harrastuksiin taattaisiin muun muassa valtionavustusehtoja muuttamalla.

Liikuntatilat halvalla parempaan käyttöön

Moni teini-ikään ehtineistä puolestaan lopettaa mieluisankin harrastuksen, koska se alkaa viedä liikaa aikaa tai on liian kilpailullista.

Työryhmä ratkaisisi ongelman lisäämällä vähemmän tavoitteellista, niin sanottua höntsäilyharrastamista. Kuntia kannustetaan tarjoamaan tähän tarkoitukseen edullisia liikuntatiloja lasten ja nuorten käytöön.

Lasten ääni kuuluviin harrastusratkaisuissa

Työryhmä ehdottaa tuoreessa raportissaan lisäksi, että lapsilta ja nuorilta kysyttäisiin nykyistä tarkemmin heidän harrastustoiveistaan.

Tietoa pitäisi kerätä harrastuksen sisällöstä, harrastusmääristä ja harrastusten ajoittumisesta päivän muuhun ohjelmaan. Kyselyjen perusteella voitaisiin esimerkiksi päättää, mitä harrastuskerhoja kouluissa tarjottaisiin.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle tänään.