Sote-kokeilu yllätti: iäkkäät eivät olekaan innokkaimpia vaihtamaan terveyspalvelunsa julkiselta yksityiselle

Vain pieni määrä suomalaisia on toistaiseksi vaihtanut palveluntarjoajaa valinnanvapauskokeilussa. Kokeilu on käynnissä viidellä alueella.

sote-uudistus
Ihmisiä Terveystalon vastaanottoaulassa.
Sakari Partanen / Yle

Noin 4 400 suomalaista on vaihtanut sosiaali- ja terveyspalvelunsa julkiselta yksityiselle valinnanvapauskokeilun aikana. Kokeilussa on mukana koko maasta viisi aluetta. Mukana on alueita Jyväskylästä, Tampereelta, Hämeenlinnasta, Keski-Uudeltamaalta ja Ylä-Savosta.

Kokeilun piirissä on tässä vaiheessa noin 340 000 suomalaista.

Ylen kokeilualueille tekemän kyselyn mukaan yksityiselle siirtymisessä on kolme selvää syytä. Asiakkaat ovat perustelleet vaihtoaan lääkäriaikojen saatavuudella, terveysaseman sijainnilla ja hoidon hyvällä laadulla.

Kyselyvastausten mukaan palvelunvaihtajat ovat tyypillisesti työikäisiä. Esimerkiksi Hämeenlinnassa kokeilun piirissä on 18 200 asukasta. Hämeenlinnassa julkiselta yksityiselle vaihtoi ensimmäisen kokeilukuukauden aikana noin 900 asukasta eli noin viisi prosenttia. Lähes 60 prosenttia vaihtajista oli 18–64-vuotiaita.

Tampereella kokeilussa on mukana 22 700 asukasta. Tampereella terveysasemien vaihtoja ja syitä on seurattu jo vuodesta 2011 lähtien. Vaihtajien joukossa on aiemmin painottunut eläkeikäinen väestö.

Valinnanvapauskokeilussa kahden ensimmäisen viikon aikana Tampereella suurin osa palvelunvaihtajista on ollut työikäisiä.

Kokeilu on vasta alussa

Hankepäällikkö Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä muistuttaa, että valinnanvapauskokeilu on vielä käynnistymisvaiheessa. Kokeilu on alkanut alueilla eri aikaan, joten tarkka vertailu on tässä vaiheessa vaikeaa.

Saario pitää ennakko-odotusten vastaisena sitä, että iso osa yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneista on ollut työikäisiä. Ennakkoarvioissa oli, että paljon palveluja käyttävät ikäihmiset vaihtavat mielellään yksityiselle puolelle.

Hankepäällikkö Minna Saario arvioi enintään 15 prosentin kokeilualueiden asukkaista vaihtavan palveluntuottajaa valinnanvapauskokeilun aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on mietittävänä kokeilun laajentaminen myös suun terveydenhuoltoon. Saarion mukaan nopeimmillaan jollain viidestä kokeilualueesta saa valita suun terveydenhuollon palvelutuottajan jo ensi syksyn aikana.

Ylä-Savossa noin viisi prosenttia asukkaista on vaihtanut julkiselta yksityiselle

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilu alkoi ensimmäisenä Ylä-Savossa. Siellä kokeilun piirissä on 38 500 asukasta.

Tammikuun alussa käynnistyneen kokeilun aikana Ylä-Savossa on tähän mennessä noin 1 900 asukasta vaihtunut palvelunsa julkiselta yksityiselle puolelle. Se on lähes viisi prosenttia alueen väestöstä.

Ylä-Savossa asukas voi valita palvelunsa neljästä kuntayhtymän terveysasemasta tai kahdelta yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kokeilualueilla on lähes 350 000 asukasta

Asukasmäärän mukaan suurin kokeilualue on Keski-Uusimaa. Sieltä mukana ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Alueella on lähes 200 000 asukasta. Keski-Uudellamaalla valinnanvapauskokeiluun otetaan enintään kymmenen prosenttia alueen väestöstä.

Keski-Uudellamaalla tavoitteena on, että asiakkaat pääsevät valitsemaan palveluntuottajista huhtikuun aikana. Keski-Uudellamaalla kokeillaan myös palveluntuottajille maksettaviin korvauksiin vaikuttavaa kannustin-sanktio-mallia. Siinä mittaroidaan hyvinvointihyötyä, kustannusvaikuttavuutta, asiakaskokemusta ja laatua.

Näitä tekijöitä verrataan keskiarvoon ja tämä voi vaikuttaa palveluntuottajille maksettaviin korvauksiin joko bonuksina tai sanktioina. Toimintaa tutkitaan kolmen kuukauden jaksoissa.

Prosentuaalisesti vähäisintä palvelun vaihtaminen julkiselta yksityiselle on ollut tähän mennessä Jyväskylässä. Siellä kokeilun piirissä on lähes 63 000 asukasta. Jyväskylässä terveyspalvelunsa tuottajan on vaihtanut toistaiseksi noin tuhat ihmistä eli vajaat kaksi prosenttia kokeiluväestöstä.

Palvelua voi vaihtaa takaisin

Palveluntuottajaan sitoutuminen vaihtelee eri kokeilualueilla. Mahdollisen vaihdon jälkeen pisimpään eli kuusi kuukautta asiakkaan on sitouduttava uuteen palveluntuottajaan Jyväskylässä ja Keski-Uudellamaalla.

Tampereella aika on puolestaan kolme kuukautta. Hämeenlinnassa ja Ylä-Savossa palveluntuottajaa voi vaihtaa kokeilun aikana uudestaan kuukauden jälkeen.

Kyselyssä selvitettiin myös syitä, miksi ihmiset ovat pysyneet julkisen puolen asiakkaina.

– Esille ovat nousseet hyvät ja pitkät hoitosuhteet, asiakkaiden tyytyväisyys monipuolisiin palveluihin ja huoli oman terveysaseman säilymisestä, sanoo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän projektipäällikkö Laura Vuorensola.

Lue myös: Mikael Pennasen ja Pirjo Palosaaren kokemuksia valinnanvapauskokeilusta Hämeenlinnassa.