1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsiensuojelu

WWF: Metsäammattilaisten yksipuoliset neuvot haittaavat metsien suojelua

Avohakkuiden välttäminen ja muu monimuotoisuuden huomiointi eivät välttämättä vähennä metsän taloudellista tuottoa, sanoo WWF.

metsiensuojelu
Hakkuuaukea Kainuussa.
Hakkuuaukea Kainuussa.Pekka Sipola / AOP

Luontojärjestö WWF:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset metsänomistajat ovat halukkaita suojelemaan metsien monimuotoisuutta, mutta heiltä puuttuu tietoa, jonka puuttumisesta he eivät ole edes selvillä.

TNS Gallup kartoitti metsänomistajien kokemuksia neuvonnasta, jota he ovat saaneet metsäalan ammattilaisilta eli muun muassa Metsäkeskukselta ja metsäteollisuusyrityksiltä ja ennen muuta metsänhoitoyhdistyksiltä.

Runsaasta tuhannesta vastaajasta 72 prosenttia oli asioinut pääasiassa metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Avohakkuut yhä vallitseva käytäntö

Vaikka kolme neljäsosaa koki saaneensa riittävästi tietoa metsänhoidon vaihtoehdoista, useammalta kuin neljältä kymmenestä ei ollut kysytty heidän omia tavoitteitaan metsänsä suhteen.

– Ristiriita on ilmeinen, sillä tavoitteiden ja päämäärien kartoittamisen pitäisi olla kaiken neuvonnan lähtökohta. Tulosten valossa on selvää, etteivät suomalaiset metsänomistajat saa kuulla riittävästi vaihtoehdoista, sanoo WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Kyselyn mukaan 52 prosentille ei ollut kerrottu neuvonnassa metsän jatkuvasta eli avohakkuuttomasta kasvattamisesta.

– Avohakkuut ovat olleet vallitseva käytäntö vuosikymmenten ajan. Parempia vaihtoehtoja on tarjolla, mutta metsänomistajat eivät tunne niitä, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Lahopuiden merkitys jäi monilta kertomatta

Kyselyn mukaan neuvojilta jäi avohakkuista luopumisen lisäksi muutakin vaihtoehtoista tietoa antamatta.

49 prosentille metsänomistajista ei ollut esitelty ratkaisuja, jotka ottavat huomioon luontoarvojen suojelun esimerkiksi lehtipuita tai lahopuita säilyttämällä.

66 prosentille ei ollut mainittu Metso (siirryt toiseen palveluun)-ohjelmaa tai vastaavia vaihtoehtoja. Metso on ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöiden suojeluohjelma, joka perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen.

Talousmetsänkin luontoa voi suojella

– Ilman monipuolista neuvontaa metsäluontomme köyhtyminen jatkuu. Metsänomistajien täytyy saada tietää, että luontoa voi suojella myös talousmetsässä, eikä se välttämättä tarkoita tuotosta tinkimistä, Kunttu sanoo.

WWF ja metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio ovat kehittäneet hoitotahtolomakkeen (siirryt toiseen palveluun), jolla halutaan helpottaa metsänomistajien ja metsäammattilaisten yhteistyötä.

Hoitotahdossa omistaja kertoo ammattilaisille periaatteet, joita hän haluaa metsässään toteutettavan.

Lue seuraavaksi