1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tornio

Tornion tilinpäätös odotettua parempi – kaupunkiin kymmeniä uusia yrityksiä

Viime vuosi oli Tornion kaupungin taloudessa ylijäämäinen. Uusia yrityksiä Tornioon perustettiin viime vuonna reilut 80.

Tornio
Tornioon menevä silta kaupungin keskustan edustalla.
Risto Koskinen / Yle

Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 toteutui talousarviota parempana. Ennakkoon Tornion vuoden 2016 talousarvion arvioitiin olevan alijäämäinen 2,89 miljoonaa euroa, mutta tulos kääntyikin plussalle.

Viime vuoden tilikauden tulos oli 806 983 euroa ylijäämäinen.

Tulokseen vaikutti muun muassa se, että Tornion erikoissairaanhoidon menojen arvioitiin ennakkoon olevan suuremmat, kuin ne osoittautuivat viime vuonna olleen. Verotuloja sekä valtionosuuksia kertyi Torniossa viime vuonna arvioitua enemmän, mikä vaikutti myös positiivisesti kaupungin talouteen. Kaupunki sai tuloja myös myymällä tontteja.

Verotuloja kertyi Torniossa 81,3 miljoonaa euroa eli 3679 euroa per asukas. Summa kasvoi edellisvuodesta 101 euroa asukasta kohti.

Käyttötaloudessa ulkoisia toimintatuloja kertyi 20,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla ja oli 1,2 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Toimintamenoja kertyi vuonna 2016 yhteensä 134,9 miljoonaa euroa, mikä oli 0,8 miljoonaa euroa talousarviota sekä noin 0,88 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Vireä elinkeinoelämä

Kaupunki kertoo tilinpäätöstiedotteessaan, että Tornion elinkeinoelämässä viime vuosi oli vireä. Kaupunkiin perustettiin 82 uutta yritystä ja lakkautettiin 43. Suurin osa uusista yrityksistä oli toiminimiä. Osakeyhtiöitä perustettiin 25.

Torniossa viime vuonna suurin yksittäinen investointi oli suurteollisuusalueen LNG-terminaali, joka otetaan käyttöön ensi vuoden alkupuolella.

Vuoden aikana Tornion kaupungin asukasluku tippui 92 asukkaalla. Lainaa oli 2 367 euroa asukasta kohden, kun edellisenä vuonna määrä oli 2 538 euroa. Lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 52,3 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin lainakanta on vuoden 2016 tilinpäätöksessä 4 722 euroa asukasta kohti. Edellisenä vuonna luku oli 5 001 euroa asukasta kohti.

Vuonna 2016 ei toteutettu suuria, yksittäisiä investointeja. Investointien menot olivat noin 3,7 miljoonaa euroa, tulot 60 392 euroa ja netto noin 3,6 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi