Jälleen miljoonavaade Sunny Car Centerin Markku Ritaluomalle

Konkurssipesä vaatii Sunny Car Centerin entiseltä suuromistajalta ja toimitusjohtajalta vajaan 1,4 miljoonan euron takaisinmaksua konkurssipesälle. Kyseessä on kolmas yhtiötä koskeva julki tullut haastehakemus.

Sunny Car Center
Markku Ritaluoma
Liikemies Markku Ritaluomalta vaaditaan mittavia takaisinmaksuja Sunny Car Centerin konkurssipesälle.Ville Välimäki / Yle

Julkisselvittäjän haastehakemus Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle on viisiosainen. Ensiksi pesä vaatii Ritaluomalta liikaa maksettua palkkaa 433 000 euroa korkoineen. Toiseksi pesä vaatii Ritaluomaa suorittamaan yli 900 000 euroa rahoja, joilla Ritaluoma on tehnyt yhtiön varoilla ostoja, nostoja ja maksuja, tämänkin korkoineen.

Kaksi muuta haastehakemuksessa olevaa vaadetta liittyvät luottokortin käyttöön ja korkovelan maksuihin. Ne ovat yhteensä noin 29 000 euroa, joiden päälle vaaditaan myös korot. Lisäksi pesä vaatii Ritaluomaa maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 9 000 euroa.

Koko haastehakemuksen summa on 1 378 604,86 euroa.

Ritaluomalla kova palkka

Haastehakemuksen mukaan Markku Ritaluoma maksoi itselleen vuosittain noussutta palkkaa Sunny Car Centeristä. Vuonna 2011 Ritaluoman vuosipalkka oli noin 154 000 euroa ja seuraavana vuonna 196 000 euroa.

Vuonna 2013 palkka oli noussut haastehakemuksen mukaan 393 000 euroon eli lähes 33 000 euroon kuukaudessa.

Alkuvuonna 2014 palkka nousi yli 44 000 euroon kuukaudessa.

Haastehakemuksen takaisinsaantivaade perustuu siihen, että Ritaluoman palkkaa on korotettu kohtuuttoman suureksi, vaikka yhtiö on ollut kehnossa kunnossa. Näin yhtiön rahoja on viety velkojien ulottuvilta.

Loppuvuoden 2013 työsopimuksensa Ritaluoma teki SCC:n hallituksen suostumuksella. Hallituksen kokous pidettiin 26. huhtikuuta 2013 ja sen on allekirjoittanut myös hallituksen silloinen jäsen, ja Hämeenlinnan kaupunginhallituksen silloinen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki.

Hallituksen pöytäkirjassa todetaan, että Markku Ritaluoma voi tehdä kyseisen sopimuksen. Haastehakemuksessa ei ole minkäänlaisia vaateita Iisakki Kiemunkia koskien.

Leveää elämää

Julkisselvittäjä Jorma Tuomaalan haastehakemuksen mukaan Sunny Car Center on maksanut huomattavan määrän Markku Ritaluoman yksityiskuluja. Pitkän luettelon perusteella näitä rahoja on reippaasti päälle 900 000 euroa.

Haastehakemuksen mukaan Ritaluoma on matkustanut kalliisti. Lennot on tehty business-/ykkösluokassa. Matkalippuihin on mennyt neljän toimintavuoden aikana 264 000 euroa. Ritaluoma on asunut hotelleissa, joiden vuorokausiveloitus on ollut 1 500 euroa. Hotellikuluja on neljässä vuodessa syntynyt 107 000 euroa.

Lisäksi esimerkiksi edustustilaisuuksiin on laitettu rahaa 163 000 euroa.

Kyseessä on siis julkisselvittäjän haastehakemus. Päätös sen oikeellisuudesta on ensin Kanta-Hämeen käräjäoikeudella ja mahdollisesti myöhemmin korkeammilla oikeusasteilla.

Yle Hämeenlinna ei ole saanut Markku Ritaluomaa vastaamaan hänelle esitettyihin vaateisiin.

Mikä Sunny Car Center?

Kesäkuussa 2010 liikemies Markku Ritaluoma kertoi rakentavansa Hämeenlinnaan Euroopan suurimman autokauppakeskuksen. Keskukselle löytyi paikka Hämeenlinnan Kirstulassa kaupunkikeskustan pohjoispuolelta. Tontille ei noussut autokauppaa: ainoastaan siitä kertova, kuuluisaksi tullut mainospylväs, joka on jo viety Lahteen.

Sunny Car Center -yhtiö haettiin konkurssiin syyskuussa 2015. Pian sen jälkeen pesälle määrättiin julkisselvittäjä. Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan yhtiöön kohdistui tuolloin selvitystarve, joka viittasi epäselvyyksiin yhtiössä. Kun konkurssipesän rahat eivät riittäneet konkurssimenettelyn kustannuksiin, oli syytä määrätä julkisselvittäjä. Julkisselvitys tarkoittaa sitä, että konkurssimenettelyä jatketaan valtion varoin.

Konkurssiasiamiehen määräyksestä Sunny Car Centeriin tehtiin erityistilintarkastus. Julkisselvittäjä on jättänyt erityistilintarkastuksen perusteella tiettävästi neljä haastehakemusta, joista kaksi on tullut julkisuuteen aiemmin.

Ensimmäinen koskee noin 320 000 euron vaadetta konkurssipesälle. Tämän vaateen kiistivät kaikki vastaajat, myös Markku Ritaluoma.

Toisen mukaan Sunny Car Centerin ylivelkaisesta konkurssipesästä on viety velkojien tavoittamattomiin ulkomaille noin kuusi ja puoli miljoonaa euroa. Tässä haastehakemuksessa vaaditaan miljoonakorvauksia yhteisvastuullisesti sekä Markku Ritaluomalta että hallituksen toiselta jäseneltä Iisakki Kiemungilta. Kiemunki kiistää kaikki konkurssipesän vaateet.