Tutkija kumoaa myytin lapsettomista: Ei ne koulutetut naiset, vaan ne kouluttamattomat miehet

Syntyvyys laski viime vuonna kuudetta vuotta peräkkäin. Tutkijan mukaan lapsettomuus on lisääntynyt vähemmän koulutettujen naisten keskuudessa viime vuosina.

syntyvyys
Anneli Miettinen
Vuonna 2016 Suomessa syntyi ennätyksellisen vähän lapsia. Erikoistutkija Anneli Miettinen Väestöliitosta analysoi vähäisen lapsimäärän syitä.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna syntyi 52 645 lasta, mikä on itsenäisyyden ajan niukin vauvasaldo. Syntyvyys laski kuudetta vuotta peräkkäin.

Monen vuoden perättäinen lasku on yllättänyt Väestöliiton tutkijankin.

– Tämä on pitkähkö laskuvaihe. Olisin itse odottanut, että syntyvyyden kehitys alkaisi tasaantumaan, mutta nyt ei näytä niin käyneen, sanoo Väestöliiton erikoistutkija Anneli Miettinen Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Syntyvyys on tullut alaspäin suurista ikäluokista lähtien.

– Syntyvyys alkoi tasaantua 70-luvun taitteessa, sen jälkeen se on pysynyt suhteellisen tasaisena lukuun ottamatta tätä viimeistä käännettä, joka on ollut alaspäin.

Miettinen pitää hedelmällisyyttä parempana mittarina syntyvyyden tarkasteluun, koska siinä huomioidaan synnyttävän ikäluokan koko.

– Hedelmällisyyslukukin on kyllä laskenut suurista ikäluokista lähtien 70-luvun taitteeseen asti,jolloin se oli alempi kuin nykyisin. Vuonna 1973 on tällä hetkellä historian alhaisin hedelmällisyys, jolloin päästiin 1,5 lapseen naista kohti. Nyt ollaan kuitenkin runsaassa 1,6 lapsessa naista kohti.

Lapsia ei uskalleta hankkia

Miettinen arvioi, että syntyvyyden laskun taustalla on monia tekijöitä, kuten taloudellinen taantuma. Lapsia ei uskalleta hankkia.

– Se näyttää nyt heijastuvan suomalaisten lasten hankintaan sekä toteutuneeseen että aikeisiinkin. Pari vuotta sitten tehdyssä väestökyselyssä tuli aika voimakkaasti esiin se, että oma työttömyyskokemus tai työttömyyden uhka näkyy lastenhankinta-aikeissa aika selkeästi.

Miettinen pitää tilastoissa mielenkiintoisena sitä, että Suomessa koulutetut naiset eivät olekaan enää johtava lapsettomien ryhmä.

– Perinteisesti odotetaan, että korkeasti koulutetut naiset ovat ne, jotka ovat lapsettomuudessa johtava ryhmä. Näin ei suinkaan enää ole, vaan se on vähemmän koulutetut naiset, jossa lapsettomuus on lisääntynyt viime vuosina selvästi enemmän.

Miesten keskuudessa koulutusryhmien erot lapsettomuudessa ovat naisia suuremmat.

– Varsinkin vähiten koulutettujen miesten ryhmässä lapsettomuus on huomattavasti korkeampaa kuin muissa ryhmissä.

Koulutuserot näkyvät myös esimerkiksi hedelmöityshoidoissa.

Siellä on yliedustettuna korkeasti koulutetut, osin ehkä siitä syystä, että se on myös kustannuskysymys.

Maahanmuuttajien syntyvyys tasaantuu

Miettisen mukaan syntyvyyden lisäämisen on vaikeaa nimetä yhtä yksittäistä keinoa.

– Tuskin ainakaan merkittävä lapsilisien korotukseen pystyttäisiin niin paljon satsaamaan, että se näkyisi syntyvyydessä.

Maahanmuuttajien syntyvyys ei Miettisen mukaan kasvata Suomen syntyvyyttä merkittävästi pitkällä aikavälillä.