Rovaniemen seurakunnan päättäjiltä tyrmäys: homoparin esirukouspyyntö avioliiton puolesta ei sovi kirkkoon

Pohjois-Suomessa Oulun hiippakunnan piispa on ohjeistanut seurakuntia huomioimaan myös samaa sukupuolta olevat parit, jotka pyytävät esirukousta avioliitolleen.

sukupuolineutraali avioliittolaki
Miespari käsi kädessä.
Yle

Homoparien esirukouspyynnöistä voi tulla kiistakapula pohjoisen seurakunnissa. Oulun hiippakunnassa piispa Samuel Salmi on ohjeistanut seurakuntia huomioimaan myös samaa sukupuolta olevat parit, jotka pyytävät esirukousta avioliitolleen.

Asia tuli ajankohtaiseksi uuden sukupuolineutraalin avioliittolain myötä. Laki tuli voimaan tämän kuun alusta. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanta on, että samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä kirkossa, mutta pappi voi rukoilla avioparin puolesta.

Rovaniemen seurakunnassa oli jo helmikuussa pohdittava ohje siitä, miten toimitaan kun samaa sukupuolta oleva pari pyytää esirukousta jumalanpalveluksessa. Jo tuolloin piispan ohje herätti vastustusta ja keskustelua päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.

Tiistaina keskustelua jatkettiin ja kirkkoneuvosto päätti, ettei tällaista esirukousta pidä lukea kirkossa. Kielteinen kanta voitti kirkkoneuvoston kokouksessa äänin 8-3.

Kirkkoherra Kari Yliräisäsen esitys oli, että esirukouksessa noudatetaan piispan ohjeistusta ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnassa kirkkoherran, ei kirkkoneuvoston vastuulla. Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran ollessa erimielisiä, asia menee tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Kaikkien puolesta rukoillaan yksilöinä

Kirkkoneuvoston kokouksessa jäsen Janne Kaisanlahti teki vastaesityksen kirkkoherran pohjaehdotukselle. Kaisanlahden vastaesitys oli seuraava:

– Rovaniemen seurakunnan kirkoissa ja muissa sakraalitiloissa ei toimiteta samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisiä, eikä avioliittoon siunaamisia, koska sellaiset toimitukset eivät ole kirkkomme kirkkojärjestyksen tai kirkkokäsikirjan mukaisia. Myöskään sellaisia rukouksia, joissa samaa sukupuolta olevien parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ei tule toteuttaa Rovaniemen seurakunnan kirkoissa ja muissa sakraalitiloissa.

– Rovaniemen seurakunnan päiväjumalanpalvelusten yhteydessä rukoillaan yleisessä esirukouksessa avioparien puolesta, kun avioliitto on solmittu miehen ja naisen välillä kirkon opin mukaisesti. Kaikkien ihmisten puolesta voidaan yksilöinä rukoilla, kuten tähänkin saakka, ja kaikki ovat tervetulleita seurakunnan tapahtumiin, mutta avioliitto on kirkon opin mukaisesti yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto.

Ehdotusta kannatti kolme muuta kirkkonneuvoston jäsentä. Asiasta äänestettiin ja Kaisanlahden esityksen kannalla oli yhteensä kahdeksan jäsentä. Kirkkoherran esitystä kannatti vain kaksi jäsentä.