1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Mäntyluoto, Pori

Ekokem sai luvan Porin kiistellylle tuhkanjalostamolle

Porin Mäntyluodoon rakennettava jalostamo on herättänyt arvostelua, ja aluehallintovirasto on asettanut sille tavallista tiukemmat lupaehdot.

Mäntyluoto, Pori
Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksen uuni, liekkejä
Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksen uuni.Marko Melto / Yle

Jätteenkäsittely-yhtiö Ekokem on saanut aluehallintovirastolta ympäristöluvan (siirryt toiseen palveluun)Porin Mäntyluodon uudelle tuhkanjalostamolle. Lupaehdoissa todetaan, että Ekokem voi käsitellä Mäntyluodossa jätevoimaloiden savukaasunpuhdistuksessa syntyvää tuhkamaista jätettä.

Laitoksen tuhkamaisten jätteiden käsittelykapasiteetti on enintään 45 000 tonnia vuodessa. Ekokem on aiemmin kertonut, että sen tarkoituksena on käsitellä Mäntyluodossa suurin osa Suomen yhdyskuntajätteen poltosta syntyvästä tuhkasta.

Mäntyluodon laitokselle ei saa lupaehtojen mukaan tuoda ulkomaista jätettä. Sen jätevesipäästöille on asetettu tavallisia jätteenkäsittelylaitoksia tiukemmat rajat. Myös jätevedenpuhdistuksen on aluehallintoviraston mukaan oltava tehokasta.

Ekokemin jalostamo on herättänyt Mäntyluodossa ja lähiseudulla arvostelua. Aluehallintovirasto vakuuttaa, että laitokselle annetuilla tiukoilla raja-arvoilla vaikutukset merialueeseen jäävät pieniksi ja määräaikaisiksi. Avin mukaan laitoksen päästöt eivät vaikuta kalastoon.

Lue seuraavaksi