1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työllisyys

Pulaa lääkäreistä ja cnc-koneistajista – ylitarjontaa paperimiehistä ja puusepistä

Kuva: Kalle Niskala / Yle

Työmarkkinoilla näkyy elpymisen merkkejä Kotkan ja Haminan seudulla. Vaikka monilla aloilla tilanne samankaltainen kuin aiemmin, on valoa näkyvissä rakennusalalla ja prosessiteollisuudessa.

Kotkassa meneillään on iso rekrytointi kaasuputkityömaalle ja samoin rakennusalalla on muutoinkin näkyvissä elpymistä. Etelä-Kymenlaakson kaksi pidempikestoista rakennusprojektia keskussairaalalla ja Googlella työllistävät kymmenittäin rakennusalan ammattilaisia. Myös Kotka Millls on palkannut työntekiijöitä parin viimeisen vuoden aikana.

Kouvolan seudulla talouden orastava kasvu ei ole vielä näkynyt selvästi työvoiman tarpeessa. Kesää kohti mentäessä kausiluontoiset rekrytointitarpeet kasvavat sekä palvelualoilla että rakennus- ja teollisuuden aloilla.

Ammattiopettajien kysyntä näyttää koulutuksen leikkauksista johtuen kääntyneen laskuun. Perusopetuksen puolella tilanne puolestaan on tasapainossa.

Työvoiman tarve ja saatavuus eivät kohtaa

Koko Kymenlaaksossa pulaa on terveydenhuollon osaajista. Kysyttyjä ovat lääkärit, sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat. Kouvolassa kaivataan myös  sosiaalityön erityisasiantuntijoita, erityisopettajia sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjiä.  Metalliteollisuudessa kaivattaisiin ammattitaitoisia cnc-sorvaajia ja hitsaajia Etelä-Kymenlaaksossa.

Työvoimapulaa koetaan, koska ammattitaitoiset hakijat ja työpaikat eivät kohtaa. Työelämän tarpeisiin nähden oikeaa osaamista ei ole riittävästi.

Ylitarjontaa olevien ammattien listallaovat samat ammatit kuin aiemmin; paperialan prosessityöntekijät, puusepät, laborantit ja toimistotyöntekijät. Myös ATK-alan perusosaajista on ylitarjontaa, mutta toisaalta erityisosaajille on kysyntää.

Kaakkois-Suomen TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat ammattibarometrissä työvoiman tarvetta noin 200 keskeisen ammatin osalta seuraavan puolen vuoden aikana. Työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita arvioidaan seutukunnittain.