Kela ei osaa vielä arvioida, kuinka iso lasku toimeentulotukien myöhästymisestä tulee

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen käy tilanteesta tänään neuvotteluja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa.

toimeentulotuki
Kelan logo ja perhe
Yle Uutisgrafiikka

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen lupasi eilen Ylen haastattelussa, että Kela korvaa toimeentulotukien käsittelyn määräajan ylityksistä asiakkaille aiheutuneet kustannukset.

Kelan etuusjohtaja Anne Neimala sanoo, että korvauksien ja hyvitysten hintalappua ei osata kuitenkaan vielä arvioida.

– Ei ole tässä vaiheessa mitään tarkkaa arviota siitä. Jos puhutaan tällaisesta laskun maksun myöhästymisestä, niin silloin yksittäinen korvaus ei tietenkään ole suuri. Nyt meillä ei ole ihan selkeää kuvaa vielä siitä, että onko jotakin muitakin kustannuksia, joita sitten sieltä saattaa meille tulla.

Neimalan mukaan puhutaan tuhansista asiakkaista, jotka ovat joutuneet odottamaan toimeentulotukipäätöksiä yli määräajan. Neimala ei osaa arvioida kuinka monelle on aiheutunut viivästymisestä kustannuksia.

Tyypillisessä korvaus tilanteessa päätöstä odottava asiakas on toimittanut laskuja Kelan maksettavaksi ja käsittelyajan viivästymisen vuoksi maksujen myöstymisestä aiheutuu kustannuksia, kertoo Neimala. Tällaisessa tapauksessa on Neimalan mukaan selvä, että viivästyminen johtuu Kelasta ja ylimääräiset kustannukset korvataan.

Jos viivästymisseuraamuksia tulee toimeentulotukipäätöksen jälkeen, Neimala neuvoo olemaan niistä yhteyksissä Kelaan.

Neimala ei osaa ennakoida, voiko korvausvaatimuksia tulla muistakin asioista kuin laskujen myöhästymisestä. Jos niitä tulee, nekin käsitellään tapaus kerrallaan, sanoo Neimala.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen neuvotteli tänään eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan kanssa tilanteesta.

Apulaisoikeusasiamiehelle on tullut tähän mennessä noin 400 kantelua Kelan maksuhankaluuksista. Kelan etuusjohtaja Neimala kertoo, että palaverissa käsiteltiin epävirallisesti lähinnä sitä, minkä tyyppisiä kanteluja asiakkailta on tullut.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo kanteluratkaisuistaan Neimalan mukaan huhtikuun loppupuolella.

Päivitys: Lisätty tiedot eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tapaamisesta.