Ikäihmisten lonkkamurtumien hoitoa kehitetään – tavoitteena osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle

Seinäjoen keskussairaalan ortopedian ja geriatrian osastojen yhteistyöstä toivotaan muodostuvan uusi ortogeriatrian osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle.

lonkkamurtumat
Lonkkamurtuma vaikuttaa sekä toiminta- ja liikuntakykyyn että elämänlaatuun niitä heikentäen.YLE

"Iäkkäiden lonkkamurtumiin liittyy vakavia yhteiskunnallisia ja inhimillisiä seurauksia. Lähes neljäsosa ennen murtumaa kotona asuneista joutuu pysyvään laitoshoitoon ja joka toinen murtumapotilas ei saavuta entistä toimintakykyään", todetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2016 valmistuneessa raportissa (siirryt toiseen palveluun). Ratkaisua haetaan esimerkiksi ortogeriatrisista toimintamalleista.

Kuntoutuksessa alueellisia eroja

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla ei ole keskitettyä geriatrista kuntoutuspaikkaa iäkkäille lonkkamurtumapotilaille. Samaan aikaan hoitojaksot sairaalassa ovat lyhentyneet. Se aiheuttaa ongelmia.

– Potilaat siirtyvät hyvin lyhyen hoitojakson jälkeen alueensa terveyskeskukseen ja jatkohoito ja kuntoutus on hajanaista. Hoitoketjut eivät siinä mielessä ole kohdallaan, sanoo geriatrian ylilääkäri, toimintayksikköjohtaja Maria Nuotio.

Nuotio toteaa, että kunnista ei välttämättä löydy riittävästi resursseja vaativan moniammatillisen kuntoutuksen toteuttamiseen eikä valmiuksia hoitaa moninaisia akuuttitilanteita, joita lonkkapotilailla ilmenee. Osalla lonkkamurtumapotilaista on esimerkiksi korkeampi riski saada leikkauksen jälkeen erilaisia komplikaatioita, kuten sydänkomplikaatioita tai infektioita.

– Voi olla hyvin monimuotoisia lääketieteellisiä ongelmia ja ne voivat altistaa komplikaatioille. Komplikaatiot voivat tulla päivienkin päästä murtumasta ja ne pitäisi pystyä hoitamaan asianmukaisesti. Kunnissa ei välttämättä ole päivystävää lääkäriä, laboratoriota ja röntgenvalmiuksia, Nuotio sanoo.

– Ortogeriatriassa nimenomaan halutaan ja pyritään ennakoimaan komplikaatiot, tai tunnistamaan ne varhain, jotta päästään hoitamaan.

Geriatrian ylilääkäri Maria Nuotio.
Geriatrian ylilääkäri Maria Nuotio.Olli Koski/Yle

Keskitettyä osaamista

Seinäjoen keskussairaalassa on kymmenen vuoden ajan kehitetty ortogeriatrista yhteistyötä. Kokemukset ovat toimijoiden mukaan hyviä.

Tänään keskiviikkona yhteistyö otti askeleen eteenpäin tai ainakin julkisuuteen, kun ortogeriatrista toimintamallia ja akuuttihoidon jatkoksi suunniteltua tehostettua ortogeriatrista akuuttivaiheen kuntoutusta esiteltiin kiinnostuneille. Toiveissa on saada ortogeriatrinen osaamiskeskusvuodeosasto Etelä-Pohjanmaan SOTE:een.

Ortogeriatrisen keskuksen tarkoitus olisi sujuvoittaa hoitoketjua ja turvata asiakkaille yhdenvertaiset ja tasalaatuiset palvelut. Toimiva keskus ja toimiva hoito aikaansaisivat toivottavasti myös taloudellisia säästöjä.

– Jos hoitoaikoja saadaan lyhyemmiksi ja potilaita takaisin entiseen asumiseensa, eikä tule komplikaatioista aiheutuvia kustannuksia, niin totta kai säästöjä tulee. Voi sanoa, että hyvin hoidettu lonkkamurtumapotilas on edullisin – eikä se ole mitenkään ristiriidassa [toiminnan] potilaskeskeisyyden kanssa, Nuotio sanoo.