Riidattomien velkomusasioiden käsittely on pahasti ruuhkautunut Kemi-Tornion käräjäoikeudessa

Viime vuonna riidattomien velkomusasioiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kolmella sadalla.

Kemi-Tornion seutukunta
Kemin oikeustalo
Yle Kemi

Riidattomien velkomusasioiden määrä Kemi-Tornion käräjäoikeudessa on kasvanut ja niitä saapuu käräjäoikeuteen jatkuvasti enemmän kuin niitä ehditään ratkaista.

Käräjäoikeus käsitteli vuonna 2015 4 570 riidatonta velkomusasiaa. Viime vuonna määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kolmella sadalla ja määrän uskotaan kasvavan alkuvuonna tulleiden juttujen määrän perusteella tänä vuonna edelleen noin kolmella sadalla.

Määrän kasvun vuoksi riidattomien velkomusasioiden käsittely käräjäoikeudessa on pahasti ruuhkautunut.

Kemi-Tornion käräjäoikeuden mukaan tilannetta heikensi se, että viime vuoden alusta lukien käräjäoikeuden kansliahenkilökunnan määrää vähennettiin yhdellä henkilötyövuodella.

Varsinaisia rikosasioita käräjäoikeuteen saapui viime vuonna noin 830, mikä oli noin 100 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työtilanne rikosasioiden osalta pysyi kuitenkin kohtuullisena, koska juttuja pystyttiin ratkaisemaan lähes saman verran enemmän kuin edellisenä vuonna.