Tätä Rovaniemen kirkkoneuvosto ei voi hyväksyä: avioliittoon kuulutetaan naispari tai miespari

Uuden avioliittolain myötä myös samaa sukupuolta oleva pari voi tutkituttaa avioliiton esteet kirkkoherranvirastossa. Samalla pari voi toivoa kuulutuksia ja esirukousta kirkossa.

seurakunnat
Raamatun aukeama.
Nella Nuora / Yle

Samaa sukupuolta olevien pariskuntien esirukouspyynnöistä tuli tällä viikolla ongelma Rovaniemen seurakunnassa. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi oli ohjeistanut seurakuntia huomioimaan myös samaa sukupuolta olevat parit, jotka pyytävät esirukousta avioliitolleen.

Kirkkoneuvostolle ajatus oli vieras ja se päätti tiistaina äänin 8-3, että esirukousta samaa sukupuolta olevan parin avioliitolle ei pidä lukea kirkossa. Asia etenee nyt Oulun tuomiokapituliin, koska kirkkoneuvosto päätti toisin kuin Rovaniemen kirkkoherra esitti.

Mistä on kyse, kun puhutaan esirukouksesta avioliiton puolesta? Rovaniemen seurakunnan kirkkoherra Kari Yliräisänen sanoo, että kirkkoneuvosto vastusti päätöksellään nimenomaan esirukouspyyntöä, jonka pariskunnat jättävät seurakuntaan tutkituttaessaan avioliiton esteet kirkkoherranvirastossa.

– On mahdollista, että samaa sukupuolta oleva pari tutkituttaa avioliittoesteensä kirkkoherranvirastossa ja he siinä yhteydessä voivat esittää toivomuksen niin sanotusta kuuluttamisesta kirkossa rukouksen kera, Yliräisänen kertoo.

Nämä rukoukset luetaan jumalanpalveluksessa, kun luetaan esirukous kastettujen, kuolleiden ja avioliittoon aikovien puolesta. Usein pariskunnat valitsevat kuulutuspäivänsä häitä edeltävälle sunnuntaille ja tulevat myös itse kirkkoon kuuntelemaan kuulutuksia.

Nimettömiä ja äänettömiä rukouksia

Näiden esirukousten lisäksi kirkossa on myös muita esirukouskäytäntöjä. Rovaniemen seurakunnan vt. viestintäpäällikkö Harriet Urponen kertoo, että seurakunnan verkkosivujen kautta voi jättää nimettömänä esirukouspyynnön. Rukouspyynnön voi jättää myös laatikkoon muun muassa diakonian toimiston edessä ja kirkossa.

Kaikkien nimettömänä jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan. Aina rukousta ei lueta ääneen seurakunnan edessä.

– Kunnioitamme aina esirukouksessa henkilön omaa toivetta siitä, luetaanko rukousta ääneen vai ei, Urponen kertoo.

Tämän vuoksi seurakunta rukoilee tietämättään myös sellaisten esirukousta pyytäneiden puolesta, joista heillä ei ole mitään tietoa.

– Kyllä. Tarvittaessa rukouksia myös hiukan moderoidaan, jotteivät rukousta pyytäneet henkilöt olisi tunnistettavissa, kirkkoherra Yliräisänen sanoo.

Oulun hiippakunnassa 60 seurakuntaa

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkoherran välinen erimielisyys on jo Oulun tuomiokapitulin tiedossa. Kokouksen pöytäkirja on toimitettu tuomiokapituliin kirkon ohjeistuksen mukaisesti.

Kapitulin seuraava kokous on jo ensi tiistaina ja sitä seuraava vajaan kuukauden päästä. Kapitulin päätettyä asiasta se palaa takaisin kirkkoneuvostoon. Valtuustoon sitä ei viedä.

– Kun tuomiokapituli ratkaisee asiaan, saatetaan päätös kirkkoneuvostolle tiedoksi, Yliräisänen sanoo.

Oulun hiippakunnan piispan ohjeistus koskee kaikkia hiippakuntaan kuuluvia seurakuntia. Hiippakuntaan kuuluu 60 seurakuntaa, joissa on yhteensä yli puoli miljoonaa jäsentä.

Homo- ja lesboparien esirukouspyyntö voi nousta kiistakapulaksi myös muissa hiippakunnan seurakunnissa. Rovaniemen seurakunnan kirkkoherralla Kari Yliräisäsellä ei ole tietoa, mitä esirukousohjeistuksesta on puhuttu muissa seurakunnissa.

Korjattu kello 17.30 Kokouspöytäkirja on jo toimitettu tuomiokapitulille.