Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaralle ehdollinen vankeustuomio rahankeräysrikoksesta

Kaikkiaan rahankeräyslupien vastaisesti oli oikeuden mukaan käytetty lähes 578 000 euroa.

Kotimaa
Oikeustalo Helsinki.
Derrick Frilund / Yle

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut muun muassa rukoustilaisuuksistaan tunnetun maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran rahankeräysrikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Samanmittaisen ehdollisen tuomion sai myös mieshenkilö, joka toimi Jalovaaran johtaman Rukousystävät ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja taloushallinnosta vastaavana henkilönä.

Oikeus katsoi, että Jalovaara ja toinen tuomittu olivat tahallaan käyttäneet rahankeräyksellä saatuja varoja olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa asetettuja ehtoja ja rahankeräyshakemuksissa ilmoitetun käyttötarkoituksen vastaisesti.

Kyse oli muun muassa siitä, että tuomitut olivat tehneet työtä yhdistykselle, mistä heille oli maksettu palkkaa keräysvaroista vastoin lupaehtoja.

Oikeus yhtyi syyttäjän arvioon siitä, että palkat olivat huomattavan suuret. Toisaalta oikeus totesi, että kysymys ei ollut siitä, että vastaajat olisivat huijanneet laajoilta joukoilta rahaa olemattomaan tarkoitukseen.

Keräysluvat koskivat ajanjaksoa vuoden 2009 marraskuun lopulta vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan.

Lisäksi Jalovaaran tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä runsaat 164 000 euroa. Toisen tuomitun menettämisseuraamus on noin 67 000 euroa.

Ehdollisia tuomiota puolsi se, ettei kumpaakaan ollut aiemmin tuomittu rangaistukseen. Syyttäjän vaatimus Rukousystävät ry:n maksettavaksi määrättävästi yhteisösakosta hylättiin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.