Liito-oravan pesäpuu teki mutkan raiteisiin Tampereella – hidastaa ratikan vauhtia ja kuluttaa pyöriä

Liito-oravan reviirin takia ratikkaa joudutaan ajamaan hiljemmällä nopeudella Hervannassa.

liito-orava
Liito-orava
Liito-oravaAOP

Ratikkakiskojen linjauksiin tehdään Tampereella mutka liito-oravan mahdollisen pesäpuun takia. Linjausta muutetaan Hervannassa Tohtorinpuistossa, jossa on havaittu tavallisen oravan risupesä, jota liito-orava mahdollisesti käyttää pesäpuunaan.

Mutkaa on tiukennettu ja ratikkalinja tulee kulkemaan noin 12-13 metrin päässä todetusta oravan pesäpuusta. Ratalinjaus siirtyy alkuperäisestä linjauksesta noin 100 metrin matkalla.

Ratikan osalta muutos on iso, sanoo projektiarkkitehti Eeva Hakola. Mm. ratikan nopeudet hidastuvat muutoksen takia.

– Tässä olisi ollut nopea pätkä Hervantajärvelle, mutta mutkan vuoksi joudutaan nopeuksia hidastamaan. Toinen asia on kaluston kuluminen eli pyörät, joita joudutaan raitiovaunuihin vaihtamaan kulumisen vuoksi. Pyörät kuluvat mutkissa enemmän.

Yhden naaraan elinpiiri

Raitiotietä on Hervannassa linjattu useita kertoja. Ensimmäisissä suunnitelmissa ratikka olisi mennyt Tohtorinpuiston pohjoisosan läpi, kertoo Eeva Hakola.

– Alun perin rata kulki metsän halki. ELY-neuvotteluissa totesimme, että se tuhoaa liikaa luontoarvoja ja veimme sen kevyen liikenteen väylälle. Sen jälkeen löytyi tämä risupesä.

Hakolan mukaan alkuperäinen linjaus liito-oravan mahdollisen pesäpuun oli liian lähellä, vain 5-6 metrin päässä.

– Jyrkensimme mutkaa niin, että nyt ollaan siitä pesäpuusta noin 12-13 metrin päässä, mikä on myös ELY:lle riittävä.

Biologin selvitys osoittaa, että liito-oravan ydinalue on noin 70 metrin päässä ratikkalinjasta. Hakolan mukaan Tohtorinpuiston eteläpäässä on kolopuita ja risupesiä enemmänkin.

– Sieltä on löydetty liito-oravan jätöksiä ja todettu pesintää. Biologin arvio on 70-100 metriä ja tällöin kaikki mahdolliset risupesät, varpuspöllön pöntöt tai kolopuut voivat olla mahdollisia liito-oravan pesiä. Tällä perusteella ne kaikki pyritään säästämään.

Suurta liito-oravapopulaatiota alueella tuskin on, uskoo Hakola.

– Voidaan olettaa, että siinä olisi yhden naaraan elinpiiri. Se on vähintään neljä hehtaaria, minkä yksi naaras tarvitsee. Eli ei niitä kovin montaa samaan puuhun mahdu. Vain yksi pesällinen, emo ja poikaset.

Ratikan rakentaminen alueella on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.