Komissio hyväksyy raskaan teollisuuden sähkölaskun tukemisen valtion rahoilla

Päästökaupan vaikutuksia kompensoiva tuki tulee voimaan kevään aikana.

päästökauppa
Terästehdas
Esimerkiksi teräksenvalmistaja SSAB voi saada valtiolta kompensaatiota sähkön hinnan noususta.Jari Järvinen / Yle

BRYSSEL Euroopan komissio hyväksyy Suomen hallituksen esittämän valtiontuen, jonka tarkoitus on korvata päästökaupan aiheuttamaa sähkön hinnan nousua teollisuudelle. Komission hyväksyntä oli edellytyksenä lain voimaantulolle.

Hallitus on varautunut käyttämään 149 miljoonaa euroa vuosina 2017–2021 kohonneiden sähkönhintojen kompensoimiseen aloilla, jotka ovat erityisen alttiita kansainväliselle kilpailulle ja tuotannon siirtymiselle EU:n ulkopuolelle.

Alunperin tarkoitukseen kaavailtiin 232 miljoonaa euroa, mutta summa on jäämässä pienemmäksi sillä päästöoikeuksien hinta on painunut alemmaksi kuin hallituksen alkuperäisissä laskelmissa oletettiin.

Suunnitelmasta voivat hyötyä paperin, kartongin, teräksen ja lannoitteiden valmistajat. Valtio korvaa niille 40 prosenttia päästökaupan tuomasta sähkön hinnan lisäyksestä 2016–2018, ja 37,5 prosenttia vuosina 2019–2020. Hallituksen laskelmien mukaan yli kaksi kolmasosaa tuesta menisi metsäteollisuudelle.

Kompensaatio edellytti EU:n hyväksyntää, sillä markkinoita vääristävä valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty. Se voidaan kuitenkin sallia, jos tuen katsotaan olevan välttämätöntä talouden toiminnan kannalta.

Suomi on vedonnut tuen kohdalla siihen, että vastaava tukijärjestelmä on käytössä useassa muussa EU-maassa, kuten Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan laki saataneen voimaan vielä ennen kesää, nyt kun sille on saatu EU:n hyväksyntä.