Lukiolaisen näkökulma: Eikö jo annettaisi äänioikeus 16-vuotiaille? Näin puolueiden olisi pakko ajatella nuoria

Äänioikeutta laskemalla nuoret pääsisivät nopeammin mukaan politiikkaan ja aktivoituisivat äänestämään, kirjoittaa uutisluokkalainen Oona-Emilia Latva-Hoppala.

Yle Uutisluokka
Henkilö äänestykopissa.
Tiina Jutila / Yle

Olen 17-vuotias ja kiinnostunut politiikasta. Esimerkiksi kuntalaisaloitetta ja feissaamista tehdessäni olen miettinyt, miksi saan toimia politiikassa mutta en vaikuttaa siihen äänestämällä.

Äänestysikärajaa on vuosien varrella laskettu 24 ikävuodesta. Viimeisin muutos tehtiin 1970-luvulla, jolloin äänioikeus annettiin 18-vuotiaille. Poikkeuksena ovat kirkollisvaalit, joissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Sama ikäraja tulisi mielestäni ottaa käyttöön muissakin vaaleissa. 16 vuoden ikäraja on jo käytössä esimerkiksi Itävallassa.

Vetoaminen nuorten tietämättömyyteen tai vastuuttomuuteen ei ole peruste evätä äänioikeutta. 15-vuotiaat ovat vastuussa rikoksistaan. Miksi vuotta vanhemmat eivät voisi äänestää? Enkä nyt puhu vaalikelpoisuudesta eli mahdollisuudesta asettua ehdokkaaksi, vaan oikeudesta äänestää. Äänestysikärajan laskua tukee osaltaan uusi opetussuunnitelma, joka luo pohjaa vaikuttamiselle jo alakoulussa. Jos äänestysikäraja laskettaisiin, voitaisiin vaaleja hyödyntää myös koulussa.

Kuvassa tyttö.
Oona-Emilia Latva-Hoppala.

Kolmasosa äänestysikäisistä on eläkeläisiä. Sen vuoksi puolueille on antoisaa ajaa heidän oikeuksiaan. Vaaraksi jää, ettei nuorten asioiden, kuten koulutusleikkausten torjumisen, eteen tehdä riittävästi töitä. Jos ikärajaan tehtäisiin muutos, nuoret tulisivat kuulluiksi ja puolueet ottaisivat todennäköisemmin huomioon heitä koskevat asiat.

Asetettu ikäraja on sitä paitsi usein todellisuudessa korkeampi. Vaalikausien pituuksien myötä ei ole mahdollista, että jokainen pääsee heti äänioikeuden saavutettuaan äänestämään. Itse täytän kaksi viikkoa kuntavaalien jälkeen 18, joten saan äänestää ensimmäistä kertaa vasta seuraavissa vaaleissa. Laskemalla ikäraja 16 vuoteen suuri osa nuorista pääsisi äänestämään ensimmäistä kertaa viimeistään 18-vuotiaana.

En koe vastuun ja velvollisuuden jakamista haittana. Maailmalla ei ole tavatonta, että vaalikelpoisuus ja äänioikeus ovat erillään. Äänioikeutta laskemalla nuoret pääsisivät nopeammin mukaan politiikkaan ja todennäköisesti aktivoituisivat äänestämään. Samalla laskisi kynnys asettua ehdolle täysi-ikäistyttyä, sillä kosketus politiikkaan olisi jo syntynyt.

Oona-Emilia Latva-Hoppala, Kallion lukion Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret tekevät uutisia omista aiheistaan.