Elämä on täynnä vaaroja – Testaa, mitä vaaroja pelkäät ja kuinka todennäköisiä ne ovat

Moni pelkää autoilua, mutta ei kävelemistä. Vuonna 2015 auton kyydissä kuoli 145 ihmistä, kaatumalla yli tuhat. Tee tapaturmatesti ja katso, tiedätkö vai luuletko.

tapaturmat
Kuvituskuva
Yle Uutisgrafiikka

Tyypillinen tapaturma ei liity työhön eikä liikenteeseen. Vapaa-ajalla ja kotona on paljon vaarallisempaa. Todennäköisyys kuolla tapaturmaisesti kotona tai vapaa-ajalla on kymmenkertainen liikennekuolemaan verrattuna.

Vuonna 2015 Suomessa kuoli tapaturmaisesti 2 399 ihmistä. Tapaturma on lasten ja nuorten yleisin ja työikäisten suomalaisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Työikäisiä miehiä kuolee nelinkertaisesti enemmän kuin naisia.

Tapaturmia sattuisi vähemmän, jos niiden riskit tunnettaisiin paremmin. Vikaa on asenteessakin. Asioita tehdään riskeistä välittämättä ja usein humalassa.

Kokosimme tilastointivuoden 2015 tapaturmatilastoihin perustuvan testin. Yksi kysymys koskee väkivaltaa.

Tapaturmamääriä arvioitaessa jonkinlainen nyrkkisääntö on, että yhtä kuolemaan johtanutta tapaturmaa kohden on 200 lääkärikäyntiä vaativaa loukkaantumista.

Ja sitten testiin. Kokeile, miten hyvin osut oikeaan:

Tapaturmat eivät jakaudu tasaisesti koko väestön kesken. Vähän koulutetuille ja vähävaraisille tapaturmia sattuu eniten.

Suomalaiset lapset ja nuoret ovat terveitä. Heillä tapaturmat ovat johtava kuolinsyy. Kaikkein pienimmät putoavat hoitopöydältä ja jäävät kaappien alle. Nuoret ja nuoret aikuiset kuolevat liikenteessä ja myrkytyksiin. Pojat kuolevat useammin kuin tytöt.

Ruuhkavuosien aikana kiire altistaa tapaturmille. Työikäisillä liikunnasta johtuvat vammautumiset ovat lisäksi yleisiä. Ikäihmiset taas kaatuvat kotinurkissa.

Tapaturmariskiä voidaan merkittävästi pienentää omilla valinnoilla. Välinpitämättömyys, riskinotto ja huolimattomuus ovat syinä valtaosaan tapaturmista. Ikääntyneiden tapaturmariskiä voidaan parhaiten pienentää muokkaamalla asumisympäristö turvallisemmaksi.

Suomessa tapaturmakuolemat ovat lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin EU:ssa keskimäärin. Työikäisten tapaturmakuolemissa päihteet ovat mukana kahdessa tapauksessa kolmesta.

Lähteet: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta 2015, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Liikenneturva sekä Tapaturmavakuutuskeskus