Sushiravintolat eivät aina tunnista kalan ja äyriäisten riskejä – Yli puolet ruokapaikoista sai huomautuksen Tampereella

Vain pieni osa tarkastetuista ravintoloista tiesi, että ne ovat velvollisia jäädyttämään kaloja loisriskin vähentämiseksi.

Sushi-baarit ja -ravintolat
Sushia lautasella
Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Valvontaviranomaiset ovat kehottaneet useita tamperelaisia sushiravintoloita vähentämään ruoan laatuun liittyviä riskejä.

Elintarvikevalvonta selvitti alkuvuodesta 18 tamperelaisen sushiravintolan riskejä. Tarkastuksissa havaittiin, että ravintolat eivät aina tunnista kalan ja äyriäisten laatuun liittyviä riskejä. Viranomaisten tarkastamista sushiravintoloista epäkohtia oli yli 60 prosentissa.

Hieman alle puolet tarkastetuista ravintoloista seurasi puutteellisesti sitä, ovatko ruoat liian kauan esillä itsepalvelulinjastossa. Vain pieni osa tarkastetuista ravintoloista tiesi, että ne ovat velvollisia jäädyttämään joitakin kalalajeja loisriskin vähentämiseksi.

Sushin kysyntä kasvussa

Sushiravintoloiden määrä Tampereen valvonta-alueella on moninkertaistunut viimeisten vuosien aikana. Lisääntynyt kysyntä on lisännyt myös tarjontaa, ja erityisesti sushibuffet-tyyppisiä ravintoloita on perustettu vauhdilla.

Valvontaprojektilla selvitettiin, tunnistetaanko ravintoloissa sushien turvallisuuteen liittyviä elintarvikeriskejä ja osataanko niitä ehkäistä. Yli 60 prosenttia ravintoloista sai tarkastustuloksen perusteella kehotuksen epäkohtien korjaamiseksi. Kaikissa ravintoloissa, joiden omavalvontaohjeissa oli epäkohtia, oli korjattavaa myös käytännön toiminnassa.

Kalojen loisriskejä ei tunnettu

Viranomaisten tarkastamissa sushiravintoloissa havaittiin ongelmia myös kalan ja äyriäisten laaturiskin tunnistamisessa. Tavarantoimittajilta pitäisi vaatia vähintään lainmukaiset elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja toimitusasiakirjat. Kehotuksen saaneissa ravintoloissa henkilökunnalla oli parannettavaa vastaanottotarkastuksissa ja tuotteissa todettujen epäkohtien korjaamisessa.

Raakana syötävien kalastustuotteiden loisriskejä voidaan vähentää jäädytyskäsittelyllä. EU:n elintarvikelainsäädännössä määrätään, että tuote on jäädytettävä - 20 °C:een vähintään 24 tunnin ajaksi tai -35 °C:een vähintään 15 tunnin ajaksi.

Tiedotteen mukaan kalastustustuotteet voidaan ostaa joko valmiiksi jäädytettynä tai ne voidaan jäädyttää ravintolassa. Velvoite ei koske kaikkia kalalajeja. Jäädytysvelvoitteesta oli tietoinen vain kolme sushiravintolaa.

Buffeteissa parannettavaa

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden käyttöaika hallittiin yleensä hyvin niissä ravintoloissa, joissa sushi valmistettiin asiakkaan ravintolassa tekemästä tilauksesta.

Itsepalvelulinjastoissa tarjottavien sushien säilyvyysaikojen hallinnassa ja tarjoiluajoissa todettiin paljon parannettavaa. Riskejä on erityisesti silloin, jos jo raaka-aineiden kylmäketjussa on ollut epäkohtia eikä valmiiden tuotteiden tarjoiluaikoja hallita.

Kehotuksen tai määräyksen tuotteiden säilyvyyden ja tarjoiluaikojen parantamiseksi sai 45 prosenttia ravintoloista.