Kysely: Luottamus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuuteen on vähentynyt

Alle kolmannes vastaajista uskoo, että ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen kallioperään.

ydinjätteet
Paperi jossa on ydinvoiman ikoni roskiksessa.
Ilkka Kemppinen / Yle

Suomalaiset vierastavat toisen ydinjätehaudan rakentamista ja ydinjätteiden tuontia.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun viime syksynä tekemän kyselyn mukaan vain noin 19 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että Fennovoiman tulee rakentaa oma käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos Pyhäjoelle. Vastaajista 44 prosenttia oli eri mieltä väittämästä.

Tutkimustiedotteen mukaan myös Fennovoiman vaihtoehtoinen suunnitelma loppusijoittaa käytetty ydinpolttoaine Eurajoelle jakoi vahvasti mielipiteitä. Vastaajista 34 prosenttia oli eri mieltä ja 31 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä ”Fennovoiman ydinvoimalan käytetty ydinpolttoaine tulee loppusijoittaa Eurajoen Olkiluotoon”.

Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos on saanut rakentamisluvan.

Ydinjätteet vaikea asia

Mielipiteet loppusijoituksen turvallisuudesta ovat muuttuneet vajaassa kymmenessä vuodessa kriittisemmiksi. Kun vuonna 2007 vielä 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ”ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen kallioperään”, vuonna 2016 enää 32 prosenttia oli samaa mieltä tästä väittämästä. 50 prosenttia oli eri mieltä.

– Kyselyn tulokset heijastavat sitä, miten vaikea ja ei-haluttu asia ydinjätteet ovat, toteaa tutkijatohtori Matti Kojo Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Kojon mielestä tarvitaan laajapohjaista arvokeskustelua ydinjätehuollon periaatteista, kuten kiista mahdollisesta toisesta loppusijoituslaitoksesta osoittaa.

– Vaikka ensimmäinen loppusijoitusta koskeva periaatepäätös hyväksyttiin Suomessa jo vuonna 2000, ydinjätekysymys synnyttää edelleen moraalisia kysymyksiä ja kiistoja eri toimijoiden välille. Kuluneen vuosikymmenen aikana loppusijoituksen vastuukysymykset ovat hiertäneet etenkin ydinvoimayhtiöiden välejä.

"Ei" ydinjätteiden tuonnille

Suomalaiset eivät myöskään hyväksy ydinjätteiden tuontia, kertoo kysely. Vastaajista 74 prosenttia oli eri mieltä väittämästä ”Hyväksyn ulkomailla tuotetun ydinjätteen loppusijoituksen Eurajoen Olkiluotoon, jos se todetaan turvalliseksi.” 12 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä.

Matti Kojon mukaan suomalaisten mielipiteet ydinjätetuonnista eivät ole juurikaan muuttuneet kymmenessä vuodessa.

Suomalaisten mielipiteitä ydinjätteiden loppusijoituksesta kysyttiin osana EL-TRAN-tutkimuskonsortion energiapolitiikkaa koskevaa kansalaiskyselyä, joka toteutettiin 23.8.–17.10.2016. Kysely lähetettiin 4000:lle satunnaisesti valitulle 18-75-vuotiaalle suomalaiselle. Vastausprosentti oli 33,7.

Kyselyn tuloksia esitellään perjantaina Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman iseminaarissa Helsingissä.