1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Villamo, Isojoki

Isojoen Villamon alueen kunnostus etenee

Villamon alue kunnostetaan, jotta kalat pääsevät vaeltamaan lisääntymisalueille.

Villamo, Isojoki

Isojoella Villamon alueen kunnostus pääsee vauhtiin. Lupaäätös viranomaisilta Villamon jokiuoman ja patoalueen kunnostamiseen on saatu.

Kunnostamisen tavoitteena on, että kalat pääsevät vaeltamaan patoalueen ohi joen yläosan lisääntymisalueille ja padon alapuolelle voidaan palauttaa 800 metrin koskijakso.

Takaisin entiseen uomaansa

Villamon alueen kunnostuksessa tärkeää on Isojoen virtaaman ohjaaminen takaisin entiseen uomaansa. Tähän voidaan ryhtyä kunhan kaikki tekniset kunnostustyöt ovat valmistuneet. Aikaisintaan tähän päästään ensi vuonna, kun Ylikosken voimalaitos lopettaa toimintansa. Pääosa Isojoen virtaamasta on kulkenut voimalaitoksen kautta.

Jotta Isojoen virtaama voidaan palauttaa vanhaan uomaansa, rakennetaan padon alapuolelle niin sanottu tekninen tulvatasanne ja tehdään uusi nykyistä korkeammalla sijaitseva yksityistien silta. Villamon padon yläpuolelle tehdään kaksi pohjapatoa, joiden tarkoitus on minimoida kunnostustoimien haittavaikutukset vesimaisemaan.

Osa suurempaa

Villamon alueen kunnostaminen on osa valtakunnallista FRESHABIT LIFE IP -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vesiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Villamon alueen kunnostus maksaa noinin 300 000 euroa. Rahoituksesta vastaavat EU:n LIFE-rahasto ja maa-ja metsätalousministeriö.

Isojoki on eteläisen Suomen viimeisiä jokia, joissa on oma taimenkanta. Villamon pato on Lapväärtin-Isojoen viimeisiä merkittäviä vaellusesteitä.

Lue seuraavaksi