Käräjäoikeus hylkäsi kanteen – palkkakiistasta iso lasku Jyväskylän Energian työntekijöille

Keski-Suomen käräjäoikeuden mielestä työntekijä- ja työnantajaliittojen sopimus on sitova, eikä se nähnyt virhettä palkkojen maksussa. Työntekijät saivat maksettavakseen Jyväskylän Energia oikeudenkäyntikuluja runsaat 24 000 euroa.

Alva-yhtiöt Oy
Jyväskylän Energian logo takin selässä.
Yle

Yli 30 kolmivuorotyöntekijää peräsi oikeudessa yli 30 000 euron palkkasaatavia Jyväskylän kaupungin omistamalta energiayhtiöltä.

Taustalla oli energiayhtiön päätös muuttaa lomapalkkojen maksukerrointa vuosina 2011 ja 2012. Sittemmin maksuissa palattiin aiempaan käytäntöön, jolloin työntekijä- ja työnantajaliitto sopivat, ettei poikkeusvuodesta makseta palkkojen oikaisua.

Keski-Suomen käräjäoikeuden mielestä liittojen sopimus sitoo osapuolia, eikä se nähnyt virhettä lomapalkkojen maksussa. Oikeus velvoitti työntekijät korvaamaan omien kulujensa lisäksi energiayhtiön oikeudenkäyntikulut, runsaat 24 000 euroa.