Stefan Wallin: Utsjoen seurakunnan säilyttävä itsenäisenä

Liittyminen Inarin seurakuntaan merkitsisi, että saamenkielisistä tulisi kielellinen vähemmistö.

saamelaiset
Stefan Wallin
Stefan WallinYle

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin toivoo, että Utsjoen seurakunta saa säilyä itsenäisenä. Wallinin mukaan kirkkolaki tukee seurakunnan itsenäisenä pysymistä.

Talousvaikeuksiin ajautunut seurakunta pyysi kirkkohallitukselta, että sen erityisasema ainoana saamelaisenemmistöisenä seurakuntana turvattaisiin erityisellä rahoituksella. Kirkkohallitus hylkäsi esityksen marraskuussa ja seurakunnan ainoaksi mahdollisuudeksi jäi yhdistyminen Inarin seurakuntaan.

Wallin on huolissaan siitä, miten Utsjoen saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteutuvat, jos seurakunta liitetään Inarin seurakuntaan.

– Utsjoen kirkkovaltuuston ja seurakuntalaisten on annettu ymmärtää, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin aloittaa yhdistymisneuvottelut Inarin seurakunnan kanssa. Kirkkolaki antaa kuitenkin tukea itsenäisenä pysymiselle, Wallin sanoo.

Viittaa kirkkolakiin

Wallin viittaa kirkkolain kolmannen luvun kolmanteen pykälään, jonka mukaan seurakuntajakoa ei saa muuttaa ilman erityisen painavaa syytä, jos sen seurauksena kaksikielisen seurakunnan kielelliseen enemmistöön kuuluvat jäsenet tulevat uudessa tai entisessä seurakunnassa kielelliseksi vähemmistöksi.

Inarin ja Utsjoen serutakuntien yhdistyminen oli jo pitkällä, kun saamelaiskäräjät lähetti neuvottelupyynnön Inarin ja Utsjoen seurakuntiin, Oulun tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle.

Sen jälkeen Oulun tuomiokapituli on määrännyt selvitysmiehen tekemään ehdotuksen Utsjoen ja Inarin seurakuntien yhdistämisestä.