Yhdistykset aktiivisina: Seuratalo Morkulle haetaan samaa asemaa kuin Hotelli Tammerille

Kimmokkeen Morkun suojeluun on antanut Tammelassa uudelleen virinnyt yhteisöllisyys.

rakennusperintö
Morkku
Marjut Suomi / Yle

Kolme yhdistystä vaatii Tampereen Tammelassa sijaitsevaa Morkkua eli vanhaa rautatieläisten taloa suojeltavaksi rakennusperintölain turvin. Vastaavia lailla suojeltuja rakennuksia Tampereella ovat Hotelli Tammer ja Kauppakadun kulmassa oleva Tirkkosen talo.

Kansallisromantiikkaa edustanut Morkku valmistui vuonna 1907 talkootyönä. Rautatieläisten juhlatilana toiminut talo kustannettiin rautatieläisten keräysvaroin.

Morkun omistaa Tampereen kaupunki, joka esittää Ely-keskukselle antamassaan lausunnossa, ettei seurataloa suojeltaisi lailla, vaan sen kohtalo ratkaistaisiin kaavoituksen yhteydessä. Kaavassa tavoitteena on myös Morkun purkamisen mahdollistaminen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

Talon suojelusta rakennusperintölailla päättää Pirkanmaan Ely-keskus, joka kuulee asiassa myös museovirastoa.

Suojelua ovat esittäneet tammikuussa 2017 perinneyhdistys Tampereen tammelalaiset, kulttuuriyhdistys Jotain Odottamatonta ja Tampereen Undergound NYT! -yhteisö. Kimmokkeen Morkun suojeluun on antanut Tammelassa uudelleen virinnyt yhteisöllisyys.

Morkku, rautatieläisten vanha seuraintalo sisältä
Marjut Suomi / Yle