1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sote-uudistus

Yliopiston selvitys: Soten tietojärjestelmät Kelan hoitoon – tekoäly ennustamaan hoidon tarvetta

Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan Kelan pitäisi ottaa päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä.

Kuva: IBM

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei onnistu ilman yhteensopivia tietojärjestelmiä. Jyväskylän yliopiston selvityksen mukaan päävastuu järjestelmistä pitäisi olla Kelalla.

IT-tiedekunnan dekaani Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta näkee, että Kelan It-yksiköllä on mahdollisuus kansallisen tietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

– Järkevintä on, että Kela, joka myös tulevaisuudessa tiedot tallentaa, olisi uudistuksen veturi. Ei niin, että 18 sotealueella kehitetään järjestelmiä irrallaan toisistaan, ja sitten yritetään sovittaa niitä yhteen. Tässä pitää valtiolla olla voimakas ohjaava ote, Neittaanmäki sanoo.

Järjestelmän vaatima teknologia on olemassa, mutta järjestelmien yhteensovittaminen ja uuden luominen vie aikaa.

– Erilaisia järjestelmiä ja instrumentteja on satoja ja tuhansia. Vie vuosia, että vanhat järjestelmät saadaan päivitettyä tai uudistettua, ja kokonaisjärjestelmä luotua, Neittaanmäki arvioi.

Terveystietoja kerätään suureen joukkoon järjestelmiä, ja tieto on hajallaan. Dataa käytetään tällä hetkellä vain yksilön terveysongelmien ratkomiseen.

– Data on arvokasta, ja sen laajempi hyödyntäminen palvelisi paitsi yksilöitä, myös terveydenhuollon kokonaisuutta, tutkimusta ja alan liiketoimintaa, Neittaanmäki sanoo.

Parhaimmillaan järjestelmät voisivat tunnistaa hoidon tarpeen jo ennakolta.

– Data on olemassa, se pitää vain saada yhteen. Sitä kautta saadaan kokonaiskuva jokaisen terveyshistoriasta, ja niistä saadaan myös laskettua mahdollinen hoitovaje ja tehtyä riskianalyysi. Tässä puhutaan tekoälyyn pohjautuvasta järjestelmästä, joka hoitaa tietojen yhdistelyn ja analyysin, Neittaanmäki visioi.

Jyväskylän yliopisto tekeekin yhteistyötä IBM:n kanssa, tarkoituksena hyödyntää yhtiön Watson -tekoälyä, jonka vahvuus on juuri laajojen tietomassojen analyysi ja johtopäätösten tuottaminen niistä.