Verkot pois Kokemäenjoesta – jokeen merilohen ja meritaimenen poikasia

Ely-keskus ja Luonnonvarakeskus toivovat, että Kokemäenjoessa ei pyydettäisi kalaa verkoilla ennen toukokuun puoliväliä Harjavallan ja jokisuun välillä.

Kokemäenjoki
Lohenpoikasia.
Minna Aula / Yle

Kokemäenjokeen istutetaan meritaimenen ja merilohen poikasia. Tarkoituksena on vähentää jätevesien ja voimalaitosten aiheuttamaa arvokalakantojen supistumista.

Jokeen istutetaan 25 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 46 000 samanikäistä merilohen poikasta. Suuri osa poikasista lähtee istutuksen jälkeen todennäköisesti pois joesta merivaellukselle.

Toiveena on, että poikaset leimaantuvat Kokemäenjokeen ja palaavat merivaelluksen jälkeen jokeen lisääntymään.

Rauha poikasille

Istutukset alkavat pääsiäisen jälkeisellä viikolla ja kestävät toukokuun puoliväliin saakka. Viranomaiset toivovat, että joessa ei kalastettaisi verkoilla Harjavallan voimalaitoksen ja jokisuun välillä ennen toukokuun puoliväliä.

Jos pyydyksiin kuitenkin jää pieniä lohia tai taimenia, ne pitäisi vapauttaa viipymättä takaisin veteen.