Salon jätevoimalasta käydään neuvotteluja – vastustajat pelkäävät, miten käy kierrätyksen

Polttokelpoista jätettä hyödyntävä voimala Salossa polttaisi lounaisen Suomen jätteet.

jätteenpolttolaitokset
Salon Korvenmäen jäteasema
Salon jätevoimala rakennettaisiin taustalla näkyvän jätehallin vasemmalle puolelle.Samuli Holopainen / Yle

Orikedon jätteenpolttolaitos tuli tiensä päähän Turussa, ja laitos suljettiin vuonna 2014. Sen jälkeen seudun polttokelpoinen jäte on rahdattu muualle Suomeen ja Ruotsiin.

Seudulle on puuhattu pitkään uutta jätevoimalaa. Suunnittelu otti askeleen eteenpäin KHO:n päätöksen jälkeen. Fortum ja Lounaisen Suomen hankintarengas ovat neuvotelleet, miten asiassa edetään. Sopimukseen ei ole vielä päästy, mutta Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilän mukaan hankintapäätökset ovat voimassa, kun KHO:n päätös tuli.

– Me lähdemme siitä, että Fortum on sitoutunut hankkeeseen ja hanke etenee. Hankintarenkaan kaikki jätehuoltoyhtiöt ovat tällä samalla linjalla, sanoo Heikkilä.

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta vastaava johtaja Kalle Saarimaa ei halunnut kesken neuvottelujen ottaa asiaan kantaa. Saarimaan mukaan Suomeen tarvitaan kuitenkin vielä yksi jätevoimala.

Lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailutuksen jätevoimalasta voitti Ekokem, jonka tarjouksena oli rakentaa 110 000 tonnia polttokelpoista jätettä hyödyntävä voimala Saloon. Kilpailutuksen jälkeen Fortum on ostanut Ekokemin.

Lounaisen Suomen hankintarenkaaseen kuuluvat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Porin Jätehuolto, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Hankintarengas huolehtii syntypaikkalajitellun sekajätteen hyödyntämisestä lounaisessa Suomessa. Alueella asuu noin 700 000 asukasta. Sekalaista yhdyskuntajätettä polttava voimala valmistuisi Saloon aikaisintaan vuonna 2020.

"Pitäisi edistää kierrätystä"

Salon seudun Vihreät ei kannata jätevoimalan rakentamista Saloon. Vihreitä huolettaa miten käy kierrätyksen, kun jätteitä poltetaan.

– Jätteenpoltto ei ole tätä päivää. Pitäisi edistää kierrätystä ja muita uusia teknologioita, sanoo valtuustoryhmän jäsen Tuukka Kahila.

Jätteiden poltosta saatu energia hyödynnetään Salon kaupungissa kaukolämpönä. Vihreiden valtuustoryhmä pohtii, riittääkö kaukolämmölle Salossa tarpeeksi kysyntää.

Lounaisen Suomen Hankintarengas kilpailutti syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun 25 vuodeksi. Toisin sanoen valmistuessaan voimala olisi toiminnassa seuraavat 25 vuotta. Myös sitoututuminen voimalahankkeeseen niin pitkäksi ajaksi mietityttää Salon seudun Vihreitä.

– EU:n vaatimukset kierrätykseen tiukkenevat tulevaisuudessa. Tuleeko jätteenpoltolle tulevaisuudessa joku lisävero? Ei Salon pitäisi sitoutua hankkeeseen niin pitkäksi aikaa, sanoo Salon seudun Vihreiden valtuustoryhmän jäsen Tuukka Kahila.

Jätteitä Salon Korvenmäen jäteasemalla.
Samuli Holopainen / Yle

"Kierrätys ei kärsi"

Lounaisen Suomen hankintarenkaan alueella syntyy noin 150 000 tonnia polttokelpoista jätettä vuodessa, joka toimitetaan energiahyötykäyttöön. Tänä vuonna jätteitä viedään Tukholmaan, Riihimäelle, Vantaalle ja Vaasaan. Ensi vuoden alusta jätteitä kuljetetaan Kotkaan, Riihimäelle, Vaasaan, Tukholmaan ja Tallinnaan.

Yhdyskuntajätteen valtakunnallinen kierrätystavoite on 50 prosenttia, johon pyritään vuoteen 2020 mennessä. Lounaisen Suomen hankintarenkaan logistiikkapäällikkö Elina Annalan mukaan kierrätys ei vähene, jos Saloon saadaan jätevoimala.

– Kierrätys ei kärsi. Esimerkiksi Lounais-Suomen jätehuollon alueella voidaan jo tänä vuonna päästä 50 prosentin kierrätysasteeseen, sanoo Lounaisen Suomen Hankintarenkaan logistiikkapäällikkö Elina Annala.

Annalan mukaan kustannustehokas seudullinen energianhyödyntämisratkaisu eli jätevoimala mahdollistaa kierrätykseen panostamisen entistä paremmin.

"Tarvitaan sekä kierrätystä että polttoa"

Jätteenpoltto eli polttokelpoisen jätteen hyödyntäminen energiana herättää mielipiteitä. Kun EU:kin velvoittaa kierrättämään, miksi jätteitä poltetaan eikä panosteta kierrättämiseen?

Jätteenpolton hyödyistä on tehty myös tutkimuksia. Sitran vuonna 2014 tekemän selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kierrätykseen pohjautuva jätehuolto tuottaa enemmän verotuloja, luo enemmän työpaikkoja ja parantaa vaihtotasetta verrattuna jätteenpolttoon.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Mannisen mukaan jätteenpolttoa tullaan tarvitsemaan Suomessa tulevaisuudessa.

– Mitä ei teknistaloudellisesti ole järkevä kierrättää, poltto on paras ratkaisu. Pitkälle tulevaisuuteen tullaan tarvitsemaan sekä kierrätystä että polttoa, Manninen sanoo.

Mitä ei teknistaloudellisesti ole järkevä kierrättää, poltto on paras ratkaisu.

Jussi Manninen

Manninen nostaa esille, että jätteenpoltto korvaa fossiilisia polttoaineita ja tätä kautta energiantuotannon kasvihuonepäästöt vähenevät.

– Jätteenpolton tehtävänä on pystyä mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöä vaarantamatta hyödyntää jäte energiaksi. Jätteenpoltto on osa jätehuoltoa, sanoo Jussi Manninen.

VTT:n asiantuntijoiden mukaan Suomen jätevoimalaverkosto on kattava, kun otetaan suunnitteilla olevat laitokset huomioon. Suomessa on yhdeksän jätevoimalaa ja kymmenes on suunnitteilla Saloon.

Kaatopaikka viimeisin vaihtoehto

Suomessa jätehuoltoa määrittelee jätelainsäädäntö ja EU:n jätedirektiivi. Euroopan Unionin jätedirektiivillä on vahvistettu niin sanottu viisiportainen jätehierarkia: Ensin ehkäistään jätteiden syntyä, sitten uudelleen käytetään, sitten kierrätetään, sitten hyödynnetään muulla tavoin esimerkiksi energiana ja viimeisenä vaihtoehtona on kaatopaikka.

Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)yhdyskuntajätteiden määrä Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen ollut 2,4–2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. Suomen jätevoimaloissa ja rinnakkaispolttolaitoksissa poltetaan liki puolet kaikesta yhdyskuntajätteestä.

Jätteenpolton kasvu on ollut voimakasta. Tilastokeskuksen mukaan kierrätys on lisääntynyt jonkun verran, mutta jätteen energiakäyttö on lisääntynyt enemmän kuin kierrätys.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Uusi suunnitelma valmistuu (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2017 aikana lähtökohtanaan voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman saavutukset sekä uudet velvoitteet muun muassa EU:n taholta.